Şems Suresi

Şems Suresi (Arapça: سورة الشمس), Kur'an'ın 91. suresidir.[1] Sure 15 ayetten oluşur.[2]

Şems Suresi
سورة الشمس
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı güneş
Sayısal bilgiler
Sure numarası 91
Âyet sayısı 15
Kelime sayısı 54
Harf sayısı 249

Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure ismini ilk ayette geçen ve güneş anlamına gelen el-şems kelimesinden alır.[3] İlk ayetleri güneşe, aya, geceye, gündüze, yere ve göğe yeminle başlar.

Şems Suresi'nde Allah'ın kudretinden, iyilik yapanların kurtuluşa ereceklerinden, kötülük yapanların ise ziyanda olduklarından, peygamberi yalanlayan, Allah'ı inkar eden Semud kavminin başına gelenlerden bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Kadr Suresi
  Şems Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Büruc Suresi
Mushaf sırasına göre sureler