Ana menüyü aç

Mü'min Suresi (Arapça: سورة غافر), Kur'an'ın 40. suresidir.[1] Sure 85 ayetten oluşur.[2]

Mü'min Suresi
سورة غافر
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı iman etmiş insan
Başka isimleri Gafir Suresi
Sayısal bilgiler
Sure numarası 40
Ayet sayısı 85
Kelime sayısı 1228
Harf sayısı 4984

Sure ismini 28. ayetinde geçen ve inanan iman eden kimse anlamına gelen “mü’min” kelimesinden alır.[3] Bu sureye Gafir Suresi de denir. İslam inanışında 56. ve 57. ayetlerinin Medine’de diğer ayetlerinin ise Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Mümin Suresinde Kur’an’dan, Nuh kavminden Allah’a iman edenlerin cennete gireceklerinden, Allah’ı inkar edenlerin cezalandırılacaklarından, Musa peygamber’den, Firavun’un yaptıklarından, kıyamet gününden bahsedilir.

Önce nüzûl eden sure:
Zümer Suresi
Wikisource-logo.svg Mü'min Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Fussilet Suresi
Mushaf sırasına göre sureler
  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/mumin-suresi
  2. ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/mumin-suresi
  3. ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/40-mumin-suresi