Mürselat Suresi

Kur'an'ın 50 ayetlik 77. suresi

Mürselat Suresi (Arapça: سورة المرسلات) Kur'an-ı Kerim'in 77. suresi.[1] Sure 50 ayetten oluşur.[2]

Mürselat Suresi
سورة المرسلات
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı gönderilenler
Sayısal bilgiler
Sure numarası 77
Âyet sayısı 50
Kelime sayısı 181
Harf sayısı 815

Mekke'de indirildiğine inanılan sure ismini ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen mürselat kelimesinden alır.[3] Mürselat Suresi'nde kıyamet gününden ve bu günde inkarcılar ile inananların durumlarından bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Hümeze Suresi
  Mürselat Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Kaf Suresi
Mushaf sırasına göre sureler