Meryem Suresi

Meryem Suresi (Arapça: سورة مريم, Sūratu Meryem), Kur'an'ın 19. suresidir.[1] Sure 98 ayetten oluşur.[2]

Meryem Suresi
سورة مريم
Sura19.pdf
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı İsa'nın annesi Meryem
Sayısal bilgiler
Sure numarası 19
Âyet sayısı 98
Kelime sayısı 972
Harf sayısı 3835

Meryem Suresinin, Mekke döneminde indiğine inanılır. Bazı tefsircilere göre 58. ve 71. ayetler Medine dönemine aittir.[3] Sure Muhammed'in peygamberliğinin 5. veya 6. yılında, Habeşistan'a yapılan ilk hicretin öncesinde inmiştir ki temel Hristiyan inaçlarına atıf yapan ilk Mekki suredir. Bu ilk hicret eden müslümanlar, Habeşistan kralı Necaşi'nin huzurunda bu sureden ayetler okumuşlar, Hristiyan olan kral bundan etkilenerek ağlamış, ülkesinde müslümanların yaşamasına izin vermiştir.[4]

Surenin adıDüzenle

Meryem'in İsa'yı dünyaya getirişini anlatan sure adını bu hikâyeden alır. Ayrıca başındaki mukattaa harflerinden ötürü 'Kâf hâ yâ ayn sâd' suresi de denmiştir.[5] Surede ayrıca tevhitle ilgili bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.

Meryem Suresi konularıDüzenle

 
Meryem, taze hurma için hurma ağacını silkeliyor, Yalancı-Matta İncilinde anlatılan efsane[6] Kur'an'da da tekrarlanır.

Surenin ilk ayetlerinde Zekeriya peygamberin Allah'a yalvarması ve oğlu Yahya peygamberin dünyaya gelişi anlatılır.[7] Daha sonra Meryem'in İsa peygamberi dünyaya getirmesinden bahseder. Meryem suresinde, Meryem'in asaleti ve İsa'nın doğumu ile ilgili anlatılanlar şöyledir:

27 - Sonra Meryem onu (İsa'yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: "Ey Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın."

28 - "Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi. "

Diğer ayetlerde İbrahim peygamberin babasını doğru yola davet etmesinden, Musa peygamberden, Harun peygamberden, İsmail peygamberden, İdris peygamberden, inkar edenlerin durumundan, iyilik yapanların cennete gideceklerinden bahsedilmektedir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Fatır Suresi
  Meryem Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Ta-Ha Suresi
Mushaf sırasına göre sureler