Davud

İsrail ve Yehuda kralı

Davud[a] (İbraniceדָּוִד, romanize: David; y. MÖ 1040 – MÖ 970), Tanak'a göre, Birleşik İsrail Krallığı'nın kralı olmuş bir Yahudi kraldı.[1][2] İşboşet'in yerine gelir ve tahtı kendisinden sonra oğlu Süleyman'a bırakır.

Davud
Arp çalan Kral Davud, Gerard van Honthorst, 1622
İsrail kralı
Hüküm süresiMÖ 1010–970 arası
Önce gelenİşboşet
Sonra gelenSüleyman
Eş(ler)i8 eş
Çocuk(lar)ı18'den fazla çocuk
BabasıYesse
AnnesiNitzevet bat Adael

Tanak'ta yansıtılan Davud'un karakteri ve yaptıkları, onu Yahudi geleneğinin en önemli şahsiyetlerinden ve İsrail halkının en büyüklerinden biri yaptı. Kabala'da Davut, tarih boyunca dünyadaki Shekhinah'nın dayandığı arabanın dört ayağından biridir (diğer üçü Yahudilerin diğer ataları Avraham, İshak ve Yakov'dur). Samuel Kitapları'nda Davud, önce bir müzisyen, daha sonra düşman şampiyonu Câlût'u öldürerek şöhret kazanan genç bir savaşçı olarak tanımlanmaktadır.[3]

Samuel Kitapları'nda yer alan Davut'un İncil'deki öyküsünde, Davut genç bir çoban ve müzisyen olarak başlar ve dev Golyat'ı yenerek ün kazanır. Kral Saul'un gözdesi olur ancak Saul Davut'un tahtını istediğine inandığı için saklanmak zorunda kalır. Saul ve oğlu Yonatan öldükten sonra Davut İsrail'in kralı olur. Yeruşalim'i ele geçirir, başkent yapar ve Ahit Sandığı'nı oraya getirir. Davut ayrıca Bathsheba'yla bir ilişki yaşar ve kocası Uriya'nın ölümüne neden olur. Oğlu Avşalom onu devirmeye çalışır ama başaramaz. Davut Tanrı için bir tapınak inşa etmek ister ama yönetimindeki şiddet nedeniyle buna izin verilmez. 70 yaşında ölür ve oğlu Süleyman'ı halefi olarak seçer.

Yahudi geleneğinde Davut ideal bir kral ve gelecekteki İbrani Mesih'in atası olarak görülür. Birçok mezmur ona atfedilir. Davut'un hikâyesine Yeni Ahit'te de atıfta bulunulur ve İsa'nın Davut'un soyundan geldiği söylenir. Kuran'da ve hadislerde Davut, bir İsrail kralı ve Allah'ın bir peygamberi olarak kabul edilir.[4][5] Davut'un hayatı tarih boyunca sanat ve edebiyatta çeşitli yorumlara ilham kaynağı olmuştur.

Davud Talut (Saul)'a lirini çalarken

Tarihsellik değiştir

Edebi analiz değiştir

Kutsal Kitap literatürü ve arkeolojik buluntular Davut'un hayatını doğrulayan tek kaynaklardır. Bazı bilim insanları bunun büyük olasılıkla M.Ö. 11. ve 10. yüzyıllardaki çağdaş kayıtlardan derlendiği, ancak derleme tarihini kesin olarak belirlemek için net bir tarihsel temel olmadığı sonucuna varmışlardır.[6] Diğer araştırmacılar Samuel Kitapları'nın büyük ölçüde MÖ 7. yüzyılın sonunda Kral Yoşiya zamanında yazıldığına, Babil sürgünü sırasında (MÖ 6. yüzyıl) genişletildiğine ve yaklaşık MÖ 550'de büyük ölçüde tamamlandığına inanmaktadır. Eski Ahit uzmanı Graeme Auld o tarihten sonra bile daha fazla düzenleme yapıldığını iddia eder - 1. Samuel 9'da Saul'un hizmetkârının Samuel'e sunduğu gümüş çeyrek şekel "hikâyenin tarihini neredeyse kesinlikle Pers ya da Helenistik döneme sabitler" çünkü çeyrek şekelin Hasmonean döneminde var olduğu bilinmektedir.[7] Samuel'in yazarları ve editörleri, Davut'un tarihi için "Davut'un yükseliş tarihi"[8] ve "veraset anlatısı" da dahil olmak üzere daha önceki birçok kaynaktan yararlanmışlardır.[9][10] Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla anlatan Chronicles Kitabı, muhtemelen MÖ 350-300 döneminde yazılmıştır ve kaynak olarak Samuel ve Krallar'ı kullanır.[11]

 
Kral Davut Heykeli (1609-1612) Nicolas Cordier tarafından Roma, İtalya

İncil'deki kanıtlar Davut'un Yahuda'sının tam teşekküllü bir monarşiden daha az bir şey olduğunu gösterir: ona "kral" anlamına gelen "melek" yerine genellikle "prens" veya "şef" anlamına gelen "negid" der; İncil'deki Davut bir krallığın ihtiyaç duyduğu karmaşık bürokrasinin hiçbirini kurmaz (ordusu bile gönüllülerden oluşur) ve takipçileri büyük ölçüde kendisiyle ve Hebron çevresindeki küçük ev bölgesinden akrabadır. [12]

Bazı akademisyenler Davut hikâyesini Kral Arthur efsanesine veya Homer destanlarına benzer bir kahramanlık hikâyesi olarak görmektedir,[13][14] diğerleri ise bu tür karşılaştırmaların şüpheli olduğunu düşünür.[15] Diğer Yakın Doğu edebiyatlarıyla karşılaştırılan bir tema, Davut ve Yonatan arasındaki ilişkinin homoerotik doğasıdır. Jashar Kitabı'ndan bir pasajda (Samuel 2'de alıntılanmıştır) Davut, Yonatan'ın sevgisinin kendisine bir kadınınkinden daha tatlı geldiğini ifade eder. Bu, Akhilleus'un Patroklos'u bir kıza benzetmesi ya da Gılgamış'ın Enkidu'ya "bir kadın gibi" aşık olması gibi diğer hikâyelerdeki örneklere benzetilmiştir.[16][17] Diğerleri ise Davut'un hikâyesinin siyasi bir özür olduğunu, çağdaş suçlamalara, cinayetlere ve kral katilliğine karıştığına dair suçlamalara bir cevap olduğunu savunur.[18] Samuel ve Tarihler'in yazarları ve editörleri tarihi kaydetmeyi değil, Davut'un hükümdarlığını kaçınılmaz ve arzu edilir olarak tanıtmayı amaçlamışlardır ve bu nedenle Davut hakkında somut ve tartışmasız çok az şey vardır.[19]

Farklı akademisyenler Davut'un tarihsel figürü hakkında çeşitli bakış açıları sunmuşlardır. Örneğin, Baruch Halpern Davut'u acımasız bir tiran, bir katil ve Gath'ın Filist kralı Achish'in ömür boyu vassalı olarak resmetmiştir;[20] Steven McKenzie, Davut'un zengin bir aileden geldiğini, "hırslı ve acımasız" olduğunu ve kendi oğulları da dahil olmak üzere muhaliflerini öldüren bir tiran olduğunu savunmaktadır. Joel S. Baden onu "hırslı, acımasız, cinayet, hırsızlık, rüşvet, seks, aldatma ve ihanet de dahil olmak üzere her türlü yolu kullanarak güç elde eden etten kemikten bir adam" olarak tanımlamıştır.[21] William G. Dever onu "seri katil" olarak tanımlamıştır.[22]

Jacob L. Wright'a göre, Davut hakkındaki Golyat'la karşılaşması, Bathsheba ile ilişkisi ve Birleşik İsrail Krallığı'nı yönetmesi gibi popüler efsanelerin çoğu muhtemelen ondan çok sonra, özellikle de geç Pers ve Helenistik dönemlerde yaşayan nesiller tarafından yaratılmıştır.[23]

İshak Kalimi M.Ö. onuncu yüzyıl hakkında şöyle yazmıştır: "Kral Süleyman ve dönemi hakkında söylenebilecek hemen her şey kaçınılmaz olarak Kutsal Kitap metinlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, burada da belirli bir İncil pasajının M.Ö. onuncu yüzyıldaki gerçek tarihsel durumu yansıttığına dair, şu ya da bu ölçüde akla yatkın olduğunu tartışmanın ötesinde, her zaman kesin bir kanıt sunulamaz."[20]

Arkeolojik buluntular değiştir

 
Tel Dan Steli

1993 yılında, Şam kralı Hazael tarafından M.Ö. 9. yüzyılın sonlarında veya 8. yüzyılın başlarında dikilen Tel Dan Steli adı verilen yazılı bir taş bulunmuştur. Stel, kralın iki düşman krala karşı kazandığı zaferin anısına dikilmiştir ve eski bir yazıyla "Davut'un Evi" ibaresini içermektedir. Çoğu bilim adamı bu ifadeyi, soyu Davut adlı bir kurucuya dayanan Yahuda Krallığı'nın bir hanedanına atıfta bulunduğu şeklinde yorumlamaktadır.[24]

Mesha Steli adı verilen ve 9. yüzyıldan kalma bir başka eserde de 31. satırın sonunda "Davut Hanedanı "ndan bahsedildiği görülmektedir. Ancak bazı uzmanlar bu yorumu Tel Dan yazıtındaki referanstan daha az kesin bulmaktadır. 2019 yılında bir grup akademisyen Mesha Steli ile ilgili farklı bir görüş öne sürmüştür. Steldeki hükümdar adının "bet" harfiyle başladığına ve bunun da "Davut Hanedanı" okumasını dışlayacağına inanıyorlardı. Bunun yerine, söz konusu kralın İbranice İncil'den bilinen bir figür ve Moab hükümdarı olan Kral Balak olabileceğini öne sürdüler. Buna cevaben, başka bir uzman stelin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını kullandı ve 31. Satırın gerçekten de "Davut Evi" ifadesini içerdiğine dair önceki yorumu yeniden doğruladı. Bazı akademisyenler bu yazıtlardaki "Davut Hanedanı" okumasına karşı çıksa da, birçoğu hala bu yazıtların Yahuda Krallığı'ndaki bir Davut hanedanına atıfta bulunmasının muhtemel olduğunu düşünmektedir.[25]

Bu iki stelin yanı sıra, Kutsal Kitap uzmanı ve Mısırbilimci Kenneth Kitchen, Davut'un adının İncil'de genellikle Shishak ile özdeşleştirilen Firavun Shoshenq'in bir kabartmasında da geçtiğini öne sürmektedir.[26][27] Kabartma, Shoshenq'in MÖ 925'te Filistin'deki yerlere baskın düzenlediğini iddia eder ve Kitchen bir yeri "Davut Tepeleri" olarak yorumlar; burası Güney Yahuda ve Negev'de, İncil'de Davut'un Saul'dan sığındığı yerdir. Kabartma hasar görmüştür ve yorumu belirsizdir.[27]

Arkeolojik analiz değiştir

Söz konusu kanıtlar hakkında John Haralson Hayes ve James Maxwell Miller 2006 yılında şunları yazmıştır "Eğer bir kişi Kutsal Kitap'taki profil tarafından önceden ikna edilmemişse, o zaman arkeolojik kanıtların kendisinde M.Ö. onuncu yüzyılda Filistin'de çok önemli şeylerin olup bittiğini ve kesinlikle Kudüs'ün büyük bir siyasi ve kültürel merkez olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur. "[28] Bu, Amélie Kuhrt'un 1995'te vardığı sonucu yinelemektedir: "Birleşik monarşi dönemine ait kraliyet yazıtları yoktur (aslında çok az yazılı materyal vardır) ve ne Davut'a ne de Süleyman'a dair tek bir çağdaş referans yoktur" diyen Kuhrt, "buna karşın, onuncu yüzyılla ilişkili olduğu düşünülen çeşitli yerleşimlerdeki önemli gelişme ve büyümeye dair kanıtlar ortaya konmalıdır" diye belirtmiştir. "[29]

2007 yılında Israel Finkelstein ve Neil Asher Silberman, arkeolojik kanıtların Yahuda'da seyrek yerleşim olduğunu ve Kudüs'ün küçük bir köyden öteye geçmediğini gösterdiğini belirtmiştir. Kanıtlar, Davut'un bir devlet ya da krallık olarak tanımlanamayacak bir bölgede sadece bir şef olarak hüküm sürdüğünü, daha çok kuzeydeki daha eski ve daha güçlü İsrail Krallığı tarafından çok daha küçük ve her zaman gölgede bırakılan bir şeflik olarak tanımlanabileceğini göstermiştir.[30] İsrail ve Yahuda'nın o dönemde tektanrıcı olmadıklarını ve daha sonraki yedinci yüzyıl redaktörlerinin çağdaş ihtiyaçlara hizmet etmek için geçmişteki birleşik, tektanrıcı bir monarşinin altın çağını tasvir etmeye çalıştıklarını öne sürmüşlerdir.[31] Davut'un askeri seferlerine ilişkin arkeolojik kanıtların eksikliğine ve M.Ö. 9. yüzyılda İsrail'in başkenti olan daha gelişmiş ve kentleşmiş Samiriye'ye kıyasla Yahuda'nın başkenti Kudüs'ün görece az gelişmişliğine dikkat çekmişlerdir.[32][33][34]

2014 yılında Amihai Mazar MÖ 10. yüzyıldaki Birleşik Monarşi'nin "gelişme halindeki bir devlet" olarak tanımlanabileceğini yazmıştır.[35] Davut'u Firavun Akhenaten zamanında yaşayan Kaanili bir savaş lordu olan Labaya ile karşılaştırmıştır. Mazar, Davut'un MÖ 11. yüzyılda İsrail'de hüküm sürdüğüne inanmakla birlikte, İncil metninin çoğunun "edebi-efsanevi nitelikte" olduğunu savunmaktadır.[36] William G. Dever'e göre, Saul, Davut ve Süleyman'ın hükümdarlıkları oldukça iyi kanıtlanmıştır, ancak "bugün çoğu arkeolog Birleşik Monarşi'nin bir tür dağlık bölge şefliğinden fazlası olmadığını savunmaktadır".[37]

Lester L. Grabbe 2017'de şöyle yazmıştır: "Asıl soru, Demir IIA'da Kudüs'ün ne tür bir yerleşim yeri olduğudur: küçük bir yerleşim yeri, belki büyük bir köy ya da muhtemelen bir kale ama bir şehir değil miydi, yoksa gelişen ya da en azından gelişmekte olan bir devletin başkenti miydi? Değerlendirmeler önemli ölçüde farklılık göstermektedir..."[38] Isaac Kalimi 2018 yılında şunları yazmıştır: "Kutsal Kitap dışı hiçbir çağdaş kaynak MÖ onuncu yüzyılda İsrail ve Yahuda'daki siyasi duruma dair herhangi bir açıklama sunmamaktadır ve gördüğümüz gibi, arkeolojik kalıntıların kendisi de olaylara dair kesin bir kanıt sunamamaktadır."[20]

Davut dönemi Kudüs'ünün bir köy olduğu görüşüne Eilat Mazar'ın 2005 yılında Büyük Taş Yapı ve Basamaklı Taş Yapı'da yaptığı kazılarla karşı çıkılmıştır.[39] Eilat Mazar, bu iki yapının mimari olarak tek bir birim olarak bağlantılı olabileceğini ve Kral Davut zamanına kadar uzandığını öne sürmüştür. Mazar bu tarihlendirmeyi, aralarında çanak çömlek, Fenike tarzı iki fildişi kakma, siyah-kırmızı bir testi ve 10. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen radyokarbon tarihli bir kemiğin de bulunduğu bir dizi eserle desteklemektedir.[40] Amihai Mazar, Avraham Faust, Nadav Na'aman ve William G. Dever M.Ö. 10. yüzyıl tarihlendirmesini savunmuş ve buna karşı yapılan itirazlara yanıt vermişlerdir.[41][42][43] 2010 yılında arkeolog Eilat Mazar, M.Ö. onuncu yüzyıla ait olduğuna inandığı Davut Şehri çevresindeki antik şehir surlarının bir kısmının keşfedildiğini duyurmuştur. Mazar'a göre bu, 10. yüzyılda organize bir devletin var olduğunu kanıtlamaktadır 2006 yılında Kenneth Kitchen benzer bir sonuca vararak "onuncu yüzyıl Kenan fiziksel arkeolojisinin, arazisinde birleşik bir devletin eski varlığıyla tutarlı olduğunu" savunmuştur.[44]

Aralarında Israel Finkelstein, Lily Singer-Avitz, Ze'ev Herzog ve David Ussishkin'in de bulunduğu birçok bilim adamı, Kral Davut'un Kudüs'teki sarayının varlığına ilişkin sonuçlara katılmamaktadır.[45] Finkelstein, bu yapıların M.Ö. 10. yüzyıla tarihlenmesine birkaç nedene dayanarak itiraz etmektedir. İlk olarak, daha sonraki yapıların alttaki katmanlara derinlemesine nüfuz ettiği ve tüm alanın 20. yüzyılın başlarında kazılarak doldurulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, daha erken tabakaların altında daha sonraki dönemlere ait çanak çömlekler bulunmuş, bu da E. Mazar tarafından toplanan bulguların doğruluğu konusunda şüphelere yol açmıştır.[46]

Aren Maeir 2010 yılında benzer bir bakış açısını dile getirmiş ve bu yapıların M.Ö. 10. yüzyıla ait olduğu iddiasını destekleyecek sağlam bir kanıt olmadığını belirtmiştir. O dönemde güçlü, merkezi bir krallığın varlığının belirsizliğini koruduğuna inanmaktadır.[47]

Öte yandan, arkeologlar Yosef Garfinkel ve Saar Ganor tarafından Khirbet Qeiyafa'da yapılan kazılar, M.Ö. 10. yüzyıla tarihlenen kentleşmiş bir yerleşimi ortaya çıkarmış ve kentleşmiş bir krallığın varlığını desteklemiştir. İsrail Eski Eserler Kurumu, Khirbet Qeiyafa'daki bulguların M.Ö. on birinci yüzyılın sonlarında Yahuda'da kentsel bir toplumun varlığını açıkça gösterdiğini belirtti. Bu durum, Yahuda Krallığı'nın daha sonra, M.Ö. sekizinci yüzyılın sonlarında, hatta farklı bir zamanda geliştiğine dair önceki inanca meydan okumaktadır.[48]

Ancak aralarında Tel Aviv Üniversitesi'nden Israel Finkelstein ve Alexander Fantalkin'in de bulunduğu bazı akademisyenler bu sonuçlara ulaşmak için kullanılan teknikleri ve yorumları eleştirmiştir. Bunun yerine, Khirbet Qeiyafa'nın kuzey İsrail yönetiminin bir parçası olarak tanımlanması gerektiğini öne sürerek, Yahuda Krallığı ile bağlantısı konusunda şüphe uyandırmaktadırlar.[49]

2018 yılında akademisyenler Avraham Faust ve Yair Sapir, Kudüs'ten yaklaşık otuz mil uzaklıkta bulunan ve aslen bir Kenan yerleşimi olan Tel Eton adlı antik bir bölgeye ilişkin ilgi çekici bir fikir ortaya attı. Elde ettikleri bulgulara göre, bu yerleşim yeri M.Ö. 11. yüzyılın sonlarında ya da 10. yüzyılın başlarında dikkate değer bir dönüşüm geçirmiştir. Bir Yehuda topluluğu tarafından barışçıl bir şekilde asimile edilmiş ve basit bir köyden merkezi bir kasabaya dönüşmüştür.

Bu dönüşümün önemli bir yönü, hassas uyumuyla bilinen bir kesme taş türü olan kesme blokların inşaatta kullanılmasıydı. Faust ve Sapir, Tel Eton'daki kesme taş blokların varlığının, bölgenin genellikle Kral Davut'la ilişkilendirilen merkezi bir krallık tarafından yönetildiği tarihsel bir dönemi öne süren Birleşik Monarşi teorisine destek sağladığını savunmuştur.

Bu blokların keşfinden önce, Yahuda merkezli güçlü bir krallık fikrine karşı çıkan argümanlardan biri, M.Ö. 8. yüzyıldan önce bölgede kamusal inşaat ve devlet aygıtlarına dair kanıt bulunmamasıydı. Kesme taş yapıların yokluğu sık sık böyle bir krallığın akla yatkınlığına karşı bir kanıt olarak gösterilmiştir. Ancak Tel Eton'da kesme taş blokların tespit edilmesi bu düşünceye meydan okumakta ve Birleşik Monarşi'nin tarihsel olarak var olma ihtimaline ağırlık kazandırmaktadır.[50]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ Carr, David M. (2011). An Introduction to the Old Testament: Sacred Texts and Imperial Contexts of the Hebrew Bible. John Wiley & Sons. s. 58. ISBN 978-1-44435623-6. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2020. 
 2. ^ Falk, Avner (1996). A Psychoanalytic History of the Jews. Fairleigh Dickinson University Press. s. 115. ISBN 978-0-83863660-2. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2020. 
 3. ^ Isbouts, Jean Pierre. "Why King David is one of the Bible's most compelling characters". nationalgeographic.com. National Geographic. 13 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2020. 
 4. ^ "David". Oxford Islamic Studies. Oxford. 2 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2021. 
 5. ^ Manouchehri, Faramarz Haj; Khodaverdian, Shahram (28 Eylül 2017). "David (Dāwūd)". Encyclopaedia Islamica. Brill. 15 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2021. 
 6. ^ Hill, Andrew E.; Walton, John H. (2009) [1991]. A Survey of the Old Testament (3. bas.). Grand Rapids: Zondervan. s. 258. ISBN 978-0-310-28095-8. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2019. Kitaptaki olaylar MÖ on birinci yüzyılın son yarısı ile onuncu yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir, ancak olayların ne zaman kaydedildiğini belirlemek zordur. Derleyici tarafından kullanılan kaynakları olayların kendisinden daha sonraya tarihlemek için ikna edici bir neden yoktur ve çağdaş kayıtların tutulduğuna inanmak için iyi nedenler vardır (bkz. 2 Sam. 20:24-25). 
 7. ^ Auld 2003, s. 219.
 8. ^ 1 Samuel 16:14-2, 5:10 {{{2}}}
 9. ^ 2 Samuel 9-20 ve 1 Krallar 1-2
 10. ^ Knight 1991, s. 853.
 11. ^ McKenzie 2004, s. 32.
 12. ^ Moore & Kelle 2011, ss. 220–221.
 13. ^ * Thompson, Thomas L. (2001). "A view from Copenhagen: İsrail ve Filistin Tarihi". The Bible and Interpretation. 19 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2020. Filistin'in ve halklarının tarihi, aksi yöndeki siyasi iddialar ne olursa olsun, İncil'deki anlatılardan çok farklıdır. Demir I ve Demir II dönemlerinde Yahudiye'nin bağımsız bir tarihi, I-II Samuel ve I Krallar'ın hikayelerinin tarihselleştirici okumaları için çok az alana sahiptir. 
 14. ^ Redford 1992, ss. 301-302: İnsan (belki de sapkınca) böyle bir kriterin Monmouthlu Geoffrey'nin Arthur'a, anonim Joseph ve Asenath'a, Alexander Romansları'na ya da bir dizi başka Pseudepigrapha'ya uygulanmasının sonucunu görmeyi arzuluyor. Birçok akademisyen 1. ve 2. Samuel'deki yazıların çoğunun edebi kalitesiyle büyülenerek -gerçekten de çok iyi bir öyküdür! "Veraset öyküsü eski İsrail tarih yazımının en eski örneği olarak kabul edilmelidir."; Pfoh 2016, s. 54 n. 126: Isser Davut hikayesini Homeros'un destanları ve Kral Arthur efsanesi gibi diğer kahramanlık hikayeleriyle ilişkilendirir
 15. ^ Kalimi, Isaac. Writing and Rewriting the Story of Solomon in Ancient Israel, Cambridge University Press, 2019, s. 53
 16. ^ Gordon 1955, s. 89.
 17. ^ Horner 1978, s. 19.
 18. ^ Baden 2013, s. 12: İncil'deki anlatı, siyasi spinin antik çağdaki karşılığı olarak düşünülebilir: Olayların yeniden anlatılması, hatta yeniden yorumlanmasıdır ve amacı Davut'u olası suçlarından arındırmak ve olumlu bir ışık altında göstermektir.
 19. ^ Moore & Kelle 2011, ss. 232-233.
 20. ^ a b c Carasik, Michael (June 2014). "Review of Baruch Halpern's David's Secret Demons: Messiah, Murderer, Traitor, King" (PDF). 10 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 21. ^ Baden, Joel (29 Temmuz 2014). The Historical David: The Real Life of an Invented Hero (İngilizce). HarperCollins. ISBN 978-0-06-218837-3. 
 22. ^ Dever 2020.
 23. ^ "David, King of Judah (Not Israel)". bibleinterp.arizona.edu. July 2014. 23 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2017. 
 24. ^ "Was King David Mythical or Historical?". NCR (İngilizce). 24 Temmuz 2023. 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2023. 
 25. ^ "Mesha Steli yazıtının yeni okumasının İncil tarihi için önemli sonuçları var" (news release). American Friends of Tel Aviv University. 2 Mayıs 2019. 2 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2020 – American Association for the Advancement of Science (AAAS) vasıtasıyla. 
 26. ^ 1 Kings 14:25-27
 27. ^ a b McKenzie, Steven L. (2000). "One". King David: A Biography. The New York Times. ISBN 0-19-513273-4. 19 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Haziran 2018. 
 28. ^ A History of Ancient Israel and Judah; ByJames Maxwell Miller & John Haralson Hayes; pages 204; SCM Press, 2006; 9780334041177
 29. ^ Kuhrt, Amélie (1995). The Ancient Near East, c. 3000-330 BC, Band 1. New York: Routledge. s. 438. ISBN 978-0-41516-762-8. 
 30. ^ Finkelstein & Silberman 2007, ss. 26-27; Finkelstein & Silberman 2002, ss. 189-190, Chapter 8: Arkeolojik ve tarihsel olarak, bu şehirlerin Süleyman döneminden Omrides zamanına kadar yeniden tarihlendirilmesinin muazzam bir anlamı vardır. Kudüs merkezli birleşik bir monarşinin varlığına dair tek arkeolojik kanıtı ortadan kaldırmakta ve Davut ile Süleyman'ın siyasi anlamda, idari erişimleri oldukça yerel düzeyde kalan ve tepe bölgesiyle sınırlı olan tepe bölgesi şeflerinden biraz daha fazlası olduğunu göstermektedir.
 31. ^ Finkelstein & Silberman 2002, s. 23; 241-247.
 32. ^ Finkelstein & Silberman 2002, ss. 158. "Kudüs'ün Davut, Süleyman ve Rehoboam zamanında mütevazı bir yayla köyünden başka bir şey olduğuna dair -İncil'deki benzersiz ihtişam tasvirlerine rağmen- hala sağlam bir arkeolojik kanıtımız yok."
 33. ^ Finkelstein & Silberman 2002, s. 131, Table Two.
 34. ^ Finkelstein & Silberman 2002, s. 181. Samiriye'den bahsederken: "Bu projenin ölçeği muazzamdı."
 35. ^ Mazar, Amihai. Archaeology and the Biblical Narrative: The Case of the United Monarchy (PDF). 11 Haziran 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 36. ^ "First Person: Saul, David ve Solomon'un Krallıkları Gerçekten Var mıydı?". Biblical Archaeology Society. 12 Aralık 2020. 1 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2021. 
 37. ^ "NOVA | Kutsal Kitap'ın Gömülü Sırları | İbranice İncil'in Arkeolojisi". PBS. 18 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2021. Süleyman'ın hikayeleri hayattan daha büyüktür. Anlatılanlara göre Süleyman şimdiki Lübnan'dan 100.000 işçi getirtmiştir. İsrail'in tüm nüfusu 10. yüzyılda muhtemelen 100.000 değildi. Süleyman'ın dokunduğu her şey altına dönüştü. İncil yazarlarının zihninde, elbette, Davut ve Süleyman Yahova tarafından seçilmiş ideal krallardır. Bu yüzden onları yüceltirler. Şimdi, arkeoloji bu hikayeleri kanıtlayamaz ya da çürütemez. Ama sanırım bugün çoğu arkeolog Birleşik Monarşi'nin bir tür dağlık bölge şefliğinden daha fazlası olmadığını savunacaktır. Çok küçük ölçekliydi. 
 38. ^ Ancient Israel: Ne Biliyoruz ve Nasıl Biliyoruz? Lester L. Grabbe; sayfa 77Bloomsbury Publishing, 2017
 39. ^ Zachary Thomas, "Debating the United Monarchy: let's see how far we've come." Biblical Theology Bulletin (2016).
 40. ^ Mazar, Eilat, Excavations at the Summit of the City of David, Preliminary Report of Seasons 2005-2007, Shoham, Jerusalem and New York, 2009, pp. 52-56.
 41. ^ Mazar, Amihai. Arkeoloji ve Kutsal Kitap anlatısı: Birleşik Monarşi örneği. 2010. Tam metin. 28 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 42. ^ Avraham Faust 2010. "Davut Şehri'ndeki büyük taş yapı: yeniden inceleme." Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins.
 43. ^ "The Stepped Stone Structure" in Mazar ed., The Summit of the City of David Excavations 2005-2008: Nihai Raporlar Cilt I: Alan G (2015), s. 169-88
 44. ^ Kitchen, K. A. (9 Haziran 2006). On the Reliability of the Old Testament. Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 978-0-8028-0396-2. 30 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2023. 
 45. ^ Has King David's Palace in Jerusalem been Found? Israel Finkelstein, Lily Singer-Avitz, Ze'ev Herzog & David Ussishkin; Tel Aviv Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Dergisi, Cilt 34, 2007 - Sayı 2; Sayfa 142-164
 46. ^ The "Large Stone Structure" in Jerusalem Reality versus Yearning By Israel Finkelstein, 2011; Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins 127(1):2-10; at [1] 19 Nisan 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 47. ^ 'Jerusalem city wall dates back to King Solomon'; Abe Selig; Jerusalem Post, 23 Şubat 2010; at [2] 30 Mayıs 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 48. ^ Garfinkel, Yossi; Ganor, Sa'ar; Hasel, Michael (19 Nisan 2012). "Journal 124: Khirbat Qeiyafa ön raporu". Hadashot Arkheologiyot: İsrail'de Kazı ve Araştırmalar. Israel Antiquities Authority. 23 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2018. 
 49. ^ Finkelstein, Israel; Fantalkin, Alexander (Mayıs 2012). il/wp-content/uploads/2013/04/Qeiyafa_Unsensational_Interpretation.pdf "Khirbet Qeiyafa: sansasyonel olmayan arkeolojik ve tarihi bir yorum" |url= değerini kontrol edin (yardım) (PDF). Tel Aviv. 39: 38-63. doi:10.1179/033443512x13226621280507. 31 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2018. 
 50. ^ Amanda Borschel-Dan (14 Mayıs 2018). "Proof Of King David? Henüz değil. But Riveting Site Shores Up Roots Of Israelite Era". timesofisrael.com. 14 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2017. 

Dış bağlantılar değiştir

  Wikimedia Commons'ta Davud ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

İşboşet
Resmî unvanlar
Önce gelen
İşboşet
İsrail Kralı
MÖ 1000-962
Sonra gelen
Süleyman
 1. ^ Arapçaداوود, Dāwūd; GrekçeΔαυίδ, Dauíd; LatinceDavidus; ErmeniceԴաւիթ, Dawitʿ