Doğu Katolik Kiliseleri

Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliseler

Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Doğu Katolik Kiliseleri (veya Uniat Kiliseler) denir. İlk kez 18.yy'da ilk örnekleri görülür.

Özellikleri

değiştir

Bu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar ancak episkoposları Papa tarafından onaylanmak zorundadır.

Çoğu Doğu Katolik Litürjilerini kullanır.

Dünyadaki Uniat Kiliseler

değiştir
 1. Keldani Katolik Kilisesi
 2. Maruni Kilisesi
 3. Melkit Kilisesi
 4. Kıpti Katolik Kilisesi
 5. Süryani Malankara Katolik Kilisesi
 6. Süryani Malabar Katolik Kilisesi
 7. Ermeni Katolik Kilisesi
 8. Melkani Rum Katolik Kilisesi
 9. Bulgar Katolik Kilisesi
 10. Ukrayna Rum Katolik Kilisesi
 11. Arnavutluk Katolik Kilisesi
 12. Gürcü Katolik Kilisesi

Uniat kiliselerdendir.