Amnon, (İbranice: אַמְנוֹן, "sadık"), Tanah'a göre, Amnon (İbranice: אַמְנוֹן, "sadık"), Davud ve eşi Ahinoam'ın en büyük oğlu. Davud, Yahudi kralı olduğu zaman El Halil'de doğdu.[1]

Amnon'un Tamar'a tecavüz etmesi.

Davud'un tahtının mirasçısı olduğu halde, Amnon en çok, Davud ve Maacah'ın kızı olan üvey kız kardeşi Tamar'a tecavüz etmesiyle hatırlanır. Tamar'a tecavüz etmesinden dolayı Tamar'ın öz kardeşi Abşalom tarafından öldürülmüştür.

Abşalom'un Amnon'u öldürmesini tasvir eden bir resim.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ 2 Samuel 3:2, 1 Chronicles 3:1