Milenyum

bin yıllık zaman dilimi

Milenyum veya binyıl, bin yıla eşit bir zaman dilimidir. Milenyum sözcüğü Latince bin anlamına gelen Latincemille ve yıl anlamına gelen Latinceannum kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim milenyumları için kullanılır.