Binyıl

bin yıllık zaman dilimi
(Milenyum sayfasından yönlendirildi)

Binyıl veya milenyum, bin yıla eşit zaman dilimidir. Milenyum sözcüğü Latince bin anlamına gelen mille ve yıl anlamına gelen annus kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim binyılları için kullanılır.

Ayrıca bakınızDeğiştir