Yakın Çağ, çoğu tarihçinin Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başladığını kabul ettiği, günümüzde de devam eden tarih çağlarından sonuncusudur.

Fransız Devrimi'nde Bastille Hapishanesi Baskını

Bu dönemde yaşananlar değiştir

Siyasi olaylar değiştir

 
II. Dünya Savaşı

Ekonomik ve teknolojik olaylar değiştir

Entelektüel gelişmeler değiştir

Dönemin büyük devletleri değiştir

I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar değiştir

II. Dünya Savaşı değiştir

Soğuk Savaş değiştir

Günümüz değiştir

G-8 ülkeleri

Kaynakça değiştir

  • ÖSS Tarih Konu Anlatımlı, Z. Demirci, İ. Gölükçü, E. Bilgin, Ş. Babacan, Ankara 2008, Esen Yayınları, s. 12. (Düzenlenmiştir.)