Dekolonizasyon; bir devletin, bir başka ülke halkı ve kurumları üzerindeki kontrolünü sona erdirmesi. Diğer bir deyişle sömürgeciliğin sonlandırılmasıdır. Politik ve kültürel anlamda gerçekleştirilebilir. Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte dekolonizasyon ciddi bir ivme kazanmıştır.