İmparatorluk

devlet şekli

İmparatorluk, kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.

Bazı büyük imparatorluklarDüzenle

İlk ÇağDüzenle

Orta ÇağDüzenle

Yeni ÇağDüzenle

Yakın ÇağDüzenle

1. Dünya Savaşı sonrasıDüzenle