İmparatorluk

devlet şekli

İmparatorluk, genellikle bir imparator olan tek bir yönetici otoriteye tabi olan birkaç bölge ve halktan oluşan egemen bir devlettir.

İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.

Bazı büyük imparatorluklarDüzenle

İlk ÇağDüzenle

Bayrak Devlet/Hanedan Tarih
Antik Mısır MÖ 3150-MÖ 30
Akad İmparatorluğu MÖ 2334-MÖ 2154
Asur İmparatorluğu MÖ 2025-MÖ 612
Babil İmparatorluğu MÖ 1895 – MÖ 539
Hitit İmparatorluğu MÖ 1600-MÖ 1178
  Makedonya İmparatorluğu MÖ 800-MÖ 146
Med İmparatorluğu MÖ 678-MÖ 549
  Pers İmparatorluğu MÖ 300/1736-660/1925
Büyük Hun İmparatorluğu MÖ 222-MÖ 45
  Roma İmparatorluğu MÖ 27-MS 395

Orta ÇağDüzenle

Bayrak Devlet/Hanedan Tarih
  Sasani İmparatorluğu 224-651
  Avrupa Hun İmparatorluğu 376-469
  Batı Roma İmparatorluğu 395-476
  Doğu Roma İmparatorluğu 395-1453
  Ak Hun İmparatorluğu 440-710
  Göktürk Kağanlığı 552-745
  Avar Kağanlığı 562-823
  Hazar İmparatorluğu 651-1048
  İkinci Göktürk Kağanlığı 682-744
  Abbasi Halifeliği 750-1258
  Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu 962-1806
  Büyük Selçuklu İmparatorluğu 1037-1157
  Moğol İmparatorluğu 1206-1368
  Altın Orda Devleti 1242-1502
  Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922
  Timur İmparatorluğu 1370-1507

Yeni ÇağDüzenle

Bayrak Devlet/Hanedan Tarih
  Fransa Krallığı 843-1792
  Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922
  Portekiz İmparatorluğu 1415-1999
  İspanyol İmparatorluğu 1492-1898
  Babür İmparatorluğu 1526-1858
  Fransız Sömürge İmparatorluğu 1534-1958
  Britanya İmparatorluğu 1583-1997

Yakın ÇağDüzenle

Bayrak Devlet/Hanedan Tarih
  Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922
  Büyük Britanya Krallığı 1707-1801
  Rus İmparatorluğu 1721-1917
  Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı 1801-1922
  Birinci Fransa İmparatorluğu 1804-1815
  Avusturya İmparatorluğu 1804-1867
  İkinci Fransa İmparatorluğu 1852-1870
  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1867-1918
  Alman İmparatorluğu 1871-1918