Lugal, Sümercede "kral, hükümdar" anlamına gelen sözcük. İlk Çağ Mezopotamya'sında birçok kenti egemenliği altına alan rahip-kral özelliğine sahiptir. Lokal güç sahibidir. Mezopotamya sitelerinde halkça, tanrıların yeryüzündeki vekili sayılan başkanların adıdır.