Akademik disiplinler listesi

Vikimedya liste maddesi

Akademik disiplinlere genel bir bakış ve güncel bir rehber olarak aşağıda ana hatlar verilmiştir:

Kolaj görüntüsü farklı akademik disiplinleri temsil etmektedir.

Akademik bir disiplin veya çalışma alanı, yüksek öğretimin bir parçası olarak öğretilen ve araştırılan bir bilgi dalıdır. Bir öğretmenin disiplini, genellikle ait oldukları üniversite fakülteleri ve öğrenilen toplumlar ile araştırma yayınladıkları akademik dergiler tarafından tanımlanır.

Disiplinler, hemen hemen tüm üniversitelerde var olan ve iyi tanımlanmış dergi ve konferans kadrolarına sahip olan ve sadece birkaç üniversite ve yayın tarafından desteklenen yeni başlayanlar arasında değişmektedir. Bir disiplinin dalları olabilir ve bunlara genellikle alt disiplinler denir.

Aşağıdaki anahat, akademik disiplinlere genel bir bakış ve rehber olarak hiyerarşik sırada verilmektedir.

Beşeri bilimlerDeğiştir

SanatDeğiştir

Gösteri sanatlarıDeğiştir

Görsel SanatlarDeğiştir

TarihDeğiştir

Dil ve EdebiyatDeğiştir

HukukDeğiştir


FelsefeDeğiştir

İlahiyatDeğiştir

Sosyal BilimlerDeğiştir

AntropolojiDeğiştir

ArkeolojiDeğiştir

EkonomiDeğiştir


Beşeri coğrafyaDeğiştir


Siyaset BilimiDeğiştir


PsikolojiDeğiştir


SosyolojiDeğiştir

 • Analitik sosyoloji
 • Uygulamalı sosyoloji
 • Mimarlık sosyolojisi
 • Alan çalışmaları
  • Afrika araştırmaları
  • Amerikan çalışmaları
   • Appalachian çalışmaları
   • Kanada çalışmaları
   • Latin Amerika çalışmaları
  • Asya çalışmaları
   • Orta Asya çalışmaları
   • Doğu Asya çalışmaları
   • Hindoloji
   • İran çalışmaları
   • Japonoloji
   • Kore çalışmaları
   • Pakistan çalışmaları
   • Sindhology
   • Sinoloji (taslak)
   • Güneydoğu Asya çalışmaları
   • Tay Çalışmaları
  • Avustralya çalışmaları
  • Avrupa çalışmaları
  • Orta Doğu çalışmaları
 • Davranış sosyologları
 • Toplu davranış
 • Topluluk bilişimi
  • Sosyal ağ analizi
 • Karşılaştırmalı sosyoloji
 • Çatışma teorileri
 • Kriminoloji/Ceza adaleti (taslak)
 • Eleştirel yönetim çalışmaları
 • Eleştirel teori
 • Kültür sosyolojisi
 • Kültürel çalışmalar/Etnik çalışmalar
  • Afrika eğitimi
  • holokültürel çalışmalar
  • Kültüroloji
  • Sağır çalışmaları
  • Etnoloji
  • Ütopya Çalışmaları
  • Beyazlık çalışmaları
 • Demografi/Popülasyon
 • Dijital sosyoloji
 • Dramaturjik model
 • Ekonomik sosyoloji
 • Eğitim sosyolojisi
 • Pozitivizm
 • Çevre sosyolojisi
 • Evrimsel sosyoloji
 • Feminist sosyoloji
 • Figüratif sosyoloji
 • Fütüroloji (taslak)
 • Cinsiyet araştırmaları
  • Erkek çalışmaları
  • Kadın çalışmaları
 • Tarihsel sosyoloji
 • İnsan ekolojisi
 • Hümanistik sosyoloji
 • Endüstriyel sosyoloji
 • Sosyolojide etkileşimcilik
 • Antipozitivizm
 • Kıskançlık sosyolojisi
 • Makro sosyoloji
 • Marksist sosyoloji
 • Matematiksel sosyoloji
 • Medikal Sosyoloji
 • Mezosokyoloji
 • Mikrososyoloji
 • Askeri sosyoloji
 • Tabii kaynaklar sosyolojisi
 • Organizasyon çalışmaları
 • Fenomenoloji
 • Politika sosyolojisi
 • Psikanaliz sosyolojisi
 • Science studies/Science and technology studies
 • Seksoloji
 • Sosyal sermaye
 • Toplumsal değişme
 • Sosyal çatışma teorisi
 • Sosyal kontrol
  • Rasyonel seçim teorisi
 • Sosyal ekonomi
 • Toplum felsefesi
 • Sosyal politika
 • Sosyal psikoloji
 • Toplumsal tabakalaşma
 • Sosyal teoriler
 • Toplumsal dönüşüm
 • Sosyobiyoloji
 • Sosyodilbilim
 • Yaşlanma sosyolojisi
 • Tarım sosyolojisi
 • Sanat sosyolojisi
 • Otizm sosyolojisi
 • Çocukluk sosyolojisi
 • Çatışma sosyolojisi
 • Kültür sosyolojisi
 • Siber sosyoloji
 • Gelişim sosyolojisi
 • Sapma sosyolojisi
 • Afet sosyolojisi
 • Eğitim sosyolojisi
 • Duygu sosyolojisi
 • Babalık sosyolojisi
 • Finans sosyolojisi
 • Gıda sosyolojisi
 • Cinsiyet sosyolojisi
 • Nesiller sosyolojisi
 • Küreselleşme sosyolojisi
 • Hükûmet sosyolojisi
 • Sağlık ve hastalık sosyolojisi
 • İnsan bilinci sosyolojisi
 • Göç sosyolojisi
 • Bilgi sosyolojisi
 • Dil sosyolojisi
 • Hukuk sosyolojisi
 • Boş zaman sosyolojisi
 • Edebiyat sosyolojisi
 • Pazarların sosyolojisi
 • Evlilik sosyolojisi
 • Annelik sosyolojisi
 • Müzik sosyolojisi
 • Doğal kaynakların sosyolojisi
 • Örgütlerin sosyolojisi
 • Barış, savaş ve sosyal çatışma sosyolojisi
 • Ceza sosyolojisi
 • Irk sosyolojisi ve etnik ilişkiler
 • Din sosyolojisi
 • Risk sosyolojisi
 • Bilim sosyolojisi
 • Bilimsel bilgi sosyolojisi
 • Sosyal değişim sosyolojisi
 • Toplumsal hareketlerin sosyolojisi
 • Mekan sosyolojisi
 • Spor sosyolojisi
 • Teknoloji sosyolojisi
 • Terör sosyolojisi
 • Beden sosyolojisi
 • Ailenin sosyolojisi
 • Bilim tarihinin sosyolojisi
 • İnternet Sosyolojisi
 • Çalışma sosyolojisi
 • Sociomusicology
 • Yapısal sosyoloji
 • Teorik sosyoloji
 • Kentsel çalışmalar veya Kent sosyolojisi/Kırsal sosyoloji
 • Victimology
 • Görsel sosyoloji

Sosyal HizmetDeğiştir

Doğa BilimleriDeğiştir

BiyolojiDeğiştir


KimyaDeğiştir


Dünya bilimiDeğiştir

Uzay BilimleriDeğiştir

Resmi BilimlerDeğiştir

Bilgisayar BilimleriDeğiştir

MatematikDeğiştir

Soyut matematik

Uygulamalı Matematik

İstatistiklerDeğiştir

Uygulamalı BilimlerDeğiştir


Mühendislik ve teknolojiDeğiştir

Kimya Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Eğitim Teknolojisi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Sistem bilimi


Tıp ve sağlıkDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir