Hematoloji

Kan ve kan hastalıklarının incelenmesi

Hematoloji ya da kan bilimi. Tıbbın kan hastalıkları ile ilgili dalına verilen isim.

Hematoloji, altı ana alandaki hastalıkların tanı ve tedavisini yapmaktadır. Bunlar iyi huylu hastalıkların tedavisinin yapıldığı benign hematoloji, hematolojik kanserlerin tedavisinin yapıldığı malign hematoloji, pıhtılaşma bozukluklarının tedavi edildiği hemostaz/tromboz, kemik iliği nakli, kanın sıvı kısımının değiştirildiği plazmaferez tedavisi ve kan bankacılığıdır.

Türkiye'de birçok ünlü hekim hematoloji uzmanıdır. Hematoloji uzmanı olmak için öncesinde iç hastalıkları veya pediatri uzmanı olmak gerekmekte olup bir üst uzmanlık dalıdır. Kemik iliği nakli ise hematoloji uzmanlığının da üstü olan bir uzmanlık gibi düşünülebilir.