Anatomi

organizmaların yapı ve bölümlerinin incelenmesi

Anatomi, canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Yunancada "çıkarmak" anlamına gelen ana ve "kesmek" anlamına gelen tome kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Morfolojinin bir alt dalıdır.[1]

İnsan kafasının anatomisi
İnsan vücudundaki kasların anatomik çizimi.
İnsan gözü anatomisi

Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomi) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (fitonomi) olarak iki alt daldan oluşur.

Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır.

Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir.

Anatominin alt bölümleriDüzenle

Anatominin inceleme alanına giren vücut yapılarıDüzenle

Anatomi tarihiDüzenle

Morfoloji hakkında ilk çalışmalar Aristo tarafından başlatılmıştır.[1] Aristo, anatomik araştırmalarını muhtemelen diseksiyon ile yapmıştır. Historia Animalium adlı eserinde bulunan kaynaklar, günümüze kadar ulaşamamış Hayvanın Bölümleri adında başka bir çalışmasının bulunduğunu göstermektedir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c Veteriner Anatomi (Evcil Memeli Hayvanlar). s. 1. ISBN 978-605-9720-21-2. 
  2. ^ "EVRİMİN DELİLLERİ 3- Karşılaştırmalı Anatomi". biyolojidersim.com. 4 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2020. 

Dış bağlantılarDüzenle