Yapı

bir nesnede veya sistemde birbiriyle ilişkili ögelerin düzenlenmesi ya da organizasyonu
Bir DNA molekülünün yapısı

Yapı bir nesne ya da sistemdeki ilintili parçaların bir arada bulunmasına verilen addır. İnsan ürünü yapılara bina ve makine; doğal yapılara ise canlılar, mineraller ve kimyasal maddeler örnek gösterilebilir. Veri yapıları ve müzikal formlar ise soyut yapılardır.