Lewis yapısı

Lewis yapısı, iyonik bileşiklerin oluşumu Elektron Nokta formülü ile gösterilebilir. Değerlik elektronlar (atomun son yörüngesinde bulunan elektron sayısı) elementin sembolü etrafında noktalar ile gösterilir. Kimyasal tepkimelerde değerlik elektronlarını izlemek ve toplam elektron sayısının değişmediğinden emin olmak için Gilbert Newton Lewis tarafından geliştirilen Lewis nokta simgeleri kullanılır. Bu sembol nokta, çarpı vb. şekilde olabilir.[1]

Karbon atomunun Lewis yapısı

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ IUPAC Erişim:15 Nisan 2014