Altyapı

bir ülkeye, şehre veya diğer alanlara hizmet veren temel tesisler ve sistemler

Altyapı; bir yapı, kent ve ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümü. Herhangi bir ilişkisel sistemin fiziksel bileşenleri de altyapı olarak tanımlanmaktadır.

Yollar bir altyapı örneğidir.

Altyapı, malların üretim sürecinden pazara ulaşmasını sağlamakta; okul ve hastane gibi toplumsal hizmetlerle bir ülkedeki temel yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır.

Bilişim altyapısı bilgisayarlar ve bunlar arasındaki elektronik iletişimi sağlayan döşenmiş Koaksiyel kablo, bakır ya da fiber optik kablo, radyolinkler, ruterler, bunlara elektrik sağlayan jeneratör ve elektrik şebekeleri, gibi şeylerdir.