Endoskopi

tıpta vücudun içine bakmak için kullanılan bir prosedür

"Endoskopi", Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin genel adı. Ayrıca böbrek taşı düşürenler için de geçerli bir teşhis yöntemidir, sadece mideyle sınırlı değildir.

Üç tane endoskop

Endoskopi (halk dilinde hortum) ışık yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür. “endo” kelimesi “iç” ve “skopi” eki de “görüntüleme” anlamına gelmektedir.

Mide Endoskopisi değiştir

Hasta 8-12 saat arası aç kalır,müsile gerek yoktur.Genel anestezi yapılması planlanıyorsa gerekli tetkikler yapılır.Hastaya önlük giydirilir,sedyeye oturtulur ve ağza diş hekimlerinin de kullandığı lokal anestezik madde sıkılır. (Bu işlemi tolere edemeyecek hastalara genel anestezi uygulanmaktadır.)Bu sprey bulantıyı ve yutkunmayı önler.Hastaya genel anestezi veya sedasyon uygulanması planlanıyorsa hasta 6 saat daha ek olarak aç kalır,hastanın bilinci tamamen açık olacaksa hafif sakinleştiriciler verilebilir.Hasta sol yana yatırılır ve ekstremiteleri sabitlenerek başı 90 derece sola döndürülür.Ağız boşluğuna dişleri ve endoskobu korumak için ağızlık takılır.İki-üç dakika sonra endoskop ağızdan mideye indirilir. Hastalığın türüne göre öğürmeler görülebilir,bu doğaldır.

Ufak bir ihtimal de olsa mide delinmesi yaşanabilir ancak bu gibi yırtıklar küçük cerrahi müdahalelerle düzeltilebilmektedir.

Başlıca gastrointestinal endoskopi türleri ve incelenen bölgeler
Özofagogastroduodenoskopi (Üst GİS Endoskopisi) Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağı (Özofago:Yemek borusu, Gastro: Mide, Duodenoskopi: oniki parmak bağırsağı)
Kolonoskopi Kalın barsak
Rektosigmoidoskopi Kalın bağırsağın son kısımları olan rektum ve sigmoid
Rektoskopi Sadece rektum

Endoskobik görüntüler değiştir

en sık endoskoplar

Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının muayenesi için Gastroskop (EsophagoGastroDuodenoscope)
Bağırsağın alt 70 cm'sinin (sigmoideum) incelenmesi için Sigmo video kepçe
Tüm kolon (kolon) ve alt cm ince bağırsağın muayenesi için kolonoskop
Üst solunum yollarının muayenesi için laringoskop
Akciğerlerin bronşiyal akciğerlerinin incelenmesi için bronkoskop
Kulak muayenesi için otoskop
Karın boşluğunda organların incelenmesi / tedavisi için laparoskop (Laparoskopi)
Safra kanalı muayeneleri için karbon dioksit
Eklem muayeneleri için artroskop
Mesane muayeneleri için sistoskop
Üretra muayenesi için üretroskop
Üreterlerin incelenmesi için üreteroskop