Botanik

bitki yaşamı bilimi

Botanik veya bitki bilimi, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.

Alt dallarıDüzenle

 
Bir botanikçinin geleneksel aletleri.

Bitki morfolojisi birçok alt dala ayrılır.

Diğer bilim dalları ile ilgili olan ilişkileriDüzenle

  • Bitki coğrafyası, bitkiler alemi ile yeryüzü arasındaki ilişkileri ve bitkilerin yayılışını araştıran bir bilim dalıdır. Fitocoğrafya ve geobotanik olarak da bilinir.
  • Paleobotanik, fitopaleontoloji olarak da bilinir. Jeolojik çağlarda yaşamış ve nesilleri ortadan kalkmış bitkilerin kalıntılarını, yani bitkisel fosilleri, sistematik ve yayılışları bakımından inceler.
  • Farmasötik botanik, tıbbi bitkileri belirli sistematik gruplar altında tanıtan, bunlardan elde edilen ilaç hammaddeleri (drog) ile tedavide kullanılma yerlerini kısa olarak anlatan bir bilim dalıdır.
  • Fitopatoloji, bitki hastalıklarını inceler.
  • Dendroloji, ağaçları inceler.
  • Orman botaniği, orman ağaçlarının sistematiği ile ilgilenir.
  • Botanik bahçesi, içinde birçok bitki türü bulunduran ve genellikle üniversitelerin bünyesinde kurulmuş, canlı bitki örneklerinin muhafazasını ve nesilden nesile aktarılmasını sağlayan birimlerdir. İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi Türkiye'de resmi konumda çalışmalar yapan botanik bahçelerinin en eskisidir (kuruluş 1935)