Genomik

türlere ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönelerini inceleyen bilim dalı

Genomik, farklı türlere ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönelerini inceleyen bilim dalıdır. Genomik, kromozomların dizilenmesi tekniklerini uygularak, organizmaların genomlarını, yani bir organizmadaki genler bütününü inceleyen bir biyoteknoloji alt dalı da sayılabilir.

Civcivler ve genom haritaları

Genomiğin başlıca amaçlarından biri, canlılardaki DNA dizisinin tamamının belirlenebilmesidir. İnsan genomunun (kromozomlarda yapılanmış üç milyar baz çiftinin) DNA bütününün) yapısını, bileşimini ve evrimini inceler ve DNA’da biyolojik bir anlamı olabilecek birimleri (genler, çevrilmeyen transkripsiyon birimleri, mikro RNA’lar, düzenleme üniteleri, transkripsiyon faktörleri olan promotörler, CNG alfa ve beta kanalları vs.) tanımlamaya çalışır.

Genomikin bazı altdalları şu şekildedir.

  • Transkriptom (transkripsiyonda, translasyonda ve düzenlemelerinde rol alan tüm molekülleri inceler)
  • Proteom (bir hücre ya da canlının üretebileceği tüm molekülleri araştırır)
  • İşlevsel genomik (tüm genlerin işlevlerini inceler)
  • Kıyaslamalı genomik (genomların evrimsel kıyaslamasını yapar)
  • Biyoinformatik (verilerin bir araya getirilmesi, depolanması ve yönetilmesini sağlar)

Bu bilim, 20. yüzyılın sonunda insan genomunun ilk haritasının yayımlanmasıyla medyatik bir konum kazanmıştır. Günümüzde genom araştırmalarının tıp ve tarımda önemli rolleri bulunmaktadır.

Dış bağlantılar

değiştir