Yardım:Dipnotlar

Bu sayfa sıralı dipnotların, <ref>,</ref> ile {{Kaynakça}} kodları kullanarak nasıl oluşturulacağını anlatır. Bu yöntem birçok durum için en iyi dipnot yaratma yöntemidir.

Kaynak gösterme gerekliliği ve seçimi hakkındaki politika ve yönergeler için bakınız; Vikipedi:Doğrulanabilirlik, ve Vikipedi:Kaynak gösterme.

Dipnotları eklemek için

değiştir

Bir kaynağın bir kere dipnot olarak belirtilmesi

değiştir

Maddenin içinde alıntı ya da kaynağın belirtileceği yere dipnot bilgisini şöyle girin:

<ref>Sezer Tansuğ, ''Türk Resminde Yeni Dönem'', 2. basım, [[Remzi Kitabevi]], 1990.</ref>

Dipnotun içine viki yazılımının izin verdiği formatı ve bağlantıları girebilirsiniz. Dipnotlar, eğer maddenin altında {{Kaynakça}} kodu varsa görünür olacaktır.

Dipnotlar listesinin oluşturulması

değiştir

Dipnotların madde içinde görülmesini istediğiniz yere (genellikle maddenin sonunda Notlar ya da Dipnotlar bölümünde), şu kodu ekleyin:

{{Kaynakça}}

{{Kaynakça}} şablonu da kullanılabilir.

Aynı kaynağın birkaç yerde dipnot olarak verilmesi

değiştir

Aynı kaynağı birkaç yerde dipnot olarak göstermek için <ref> kodunun name parametresini kullanarak tanımlama yapın.

Dipnot gösterilen yerlerden birisinde (ilk olarak dipnot verilen yeri seçmek mantıklıdır), dipnotu şöyle giriniz:

<ref name="Felsefe">İsmail Tunalı, ''Felsefenin Işığında Modern Resim'', 3. basım, [[Remzi Kitabevi]], 1989.</ref>

Diğer dipnot girilecek yerlere şu kodu girin:

<ref name="Felsefe"/>

Bazı kurallara uymak kaydıyla istediğiniz dipnot adını seçmekte serbestsiniz. Dipnot adı kodun içeriğinde kalır ve sayfada görünmez. Dipnot adları tam sayı olamaz ve büyük/küçük harfe duyarlıdır. Tırnak işaretleri, grup adı boşluk, noktalama işaretleri ya da başka bir işaret içermiyorsa opsiyoneldir. Dipnot adları ve gruplar basit tutulmalı ve standart Türk alfabesi ile rakamlarla sınırlı tutulmalıdır.

Dipnotları farklı listelerde vermek için

değiştir

Bazen açıklayıcı notları dipnotlardan ayırmak ya da metnin içinde geçen dipnotlar ile tablolar ile kutucukların kaynaklarını ayrıca listelemek yararlı olabilir. Bunu sağlamak için "group" parametresi kullanılır:

Metnin bu kısmı açıklama gerektiriyor,<ref group="not">Alıntıdan ayrı olarak listelenir</ref> burada da alıntının tamamı dipnot olarak gösterilir.<ref>Alıntı.</ref>

;Notlar
<references group="not"/>

;Dipnotlar
{{Kaynakça|close=1}}

Metnin bu kısmı açıklama gerektiriyor,[not 1] burada da alıntının tamamı dipnot olarak gösterilir.[1]

Notlar
  1. ^ Alıntıdan ayrı olarak listelenir
Dipnotlar
  1. ^ Alıntı.

Bu durumda dipnotların bağlantı içermediklerine dikkat ediniz.

Dipnotlar ayrıca her bölümün sonunda {{Kaynakça}} şablonunu "close" parametresi kullanılarak gösterilebilir.

Dipnotu belirtmek için şablon kullanımı

değiştir

Bazı şablonlar, örneğin genel kullanım için {{kaynak}}, ya da daha özel kullanımlar için {{kitap kaynağı}}, {{web kaynağı}}, vd. <ref> and </ref> kodu arasında yer alan dipnot metnini yapılandırmak için mevcuttur. Bu şablonlar Kategori:Kaynak gösterme şablonları kategorisinde listelenmiştir. Biçem tutarlılığı açısından kullanılan bu şablonların kullanımı opsiyoneldir.

Eksik dipnotlar için

değiştir

Bir kaynak gösterilmesini istediğiniz durumda, metin içinde <ref> kodunun olması gereken yere {{kaynak belirt}} şablonunu koyabilirsiniz.

Eğer birçok yerde kaynak ya da alıntı belirtilmesi gerekiyorsa, metnin içinde birçok yere kaynak belirt şablonunu girmek yerine Kategori:İçerikle ilgili uyarı şablonları kategorisinden uygun bir şablon seçerek maddeyi etiketleme yoluna gitmeyi düşünmeniz önerilir.

Dipnotlar neye benzer?

değiştir

Ana metin içinde yer alan <ref> kodu kendinden sıralı dipnot sayılarına dönüşür:

Türk Resminde Yeni Dönem için tek dipnot.[1] Felsefenin Işığında Modern Resim için ilk dipnot.[2] Felsefenin Işığında Modern Resim için ikinci dipnot ve bağlantılı başka bir kitap için dipnot[2][3] Kaynak gerektiren bir ifade.[kaynak belirtilmeli] Sanatın Öyküsü için tek dipnot.[4] Ve Felsefenin Işığında Modern Resim için üçüncü dipnot.[2]

Sayılı dipnot işaretine tıklandığında doğrudan dipnotun metninin yazılı olduğu yere gidilir.

{{Kaynakça}} kodu ilgili dipnot sayılarını da gösterecek şekilde dipnot metinlerini açarak gösterir:

  1. ^ Sezer Tansuğ, Türk Resminde Yeni Dönem, 2. basım, Remzi Kitabevi, 1990.
  2. ^ a b c İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim, 3. basım, Remzi Kitabevi, 1989.
  3. ^ Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, 2. basım, Remzi Kitabevi, 1991, çeviri: Cevat Çapan, Sadi Öziş
  4. ^ E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, 3. basım, Remzi Kitabevi, 1986, çeviri: Bedrettin Cömert.

Tek dipnotlar için sayının yanında bulunan (^) işaretine basıldığında ana metinde dipnotun geçtiği yere gidilir. Çoklu dipnotlar için ana metine gidilecek yerler harflerle gösterilir (a, b, c gibi). Bu harflere bastığınızda metinde ilgili dipnotun geçtiği yere gidilir.

Ayrıca bakınız

değiştir