Yardım:Bakım şablonunu kaldırmak

Vikipedi'deki pek çok sayfanın en üstünde o sayfadaki sorunları tanımlayan bakım şablonları bulunmaktadır. Siz de muhtemelen bu şablonlardan birindeki "Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin" metnine tıklayarak bu sayfaya ulaştınız.

Bakım şablonları gönüllüler tarafından eklenir ve kaldırılır. Bu yardım sayfasında da bu tür şablonların neden eklendiği ve hangi süreçten sonra kaldırılması gerektiği açıklanmaktadır.

Önbakış

değiştir

Bakım şablonları (ya da bir diğer deyişle "etiketler") otomatik olarak kaldırılmazlar. Bakım şablonunda açıklanan sorunları düzeltseniz bile sözkonusu etiket siz veya başka biri elle kaldırana dek maddede görüntülenmeye devam eder. Etiketi kaldırmak için öncelikle sayfanın en üstündeki "Değiştir"e tıklayarak düzenleyiciyi açmak, sonrasında ilgili bakım şablonunu gösteren kodu silmek ve değişiklik özeti kısmına buna dair bilgi notu düştükten sonra sayfayı kaydetmek yeterlidir.

Sözkonusu bakım şablonunda belirtilen sorunu gidermeden şablonu maddeden kaldırmak uygun bir davranış değildir. Yani ilk olarak sorunun giderilmesi, sonrasında ise şablonun kaldırılması gereklidir.

Vikipedi, tıpkı sizin gibi gönüllülerin ansiklopediyi inşa etmeye yardımcı olan cesur çabalarıyla gelişmektedir. Sorunları çözmek ve sonrasında bakım şablonlarını kaldırmak da bu çabada önemli yer edinmektedir.

Sorunu anlamak

değiştir

Hangi bakım etiketinin sizi bu sayfaya yönlendirdiğini ve bu nedenle de hangi sorunun giderilmesi gerektiğini bilmiyoruz. Bununla birlikte, her bakım şablonu ilgili sorun hakkında bilgi içeren yardım sayfalarına, politikalara, yönergelere veya diğer ilgili sayfalara bağlantı içermektedir. Yine de aşağıya yaygın olarak kullanılan bakım şablonlarına dair bir kılavuz ekledik, böylece aradığınız rehbere daha hızlı ulaşabileceğinizi düşünüyoruz.

Çoğu şablon maddelerin kaynaklandırılmasına dair eksiklerle ilgilidir zira güvenilir kaynak kullanımı Vikipedi'nin can damarlarından olup kayda değerlik, doğrulanabilirlik, tarafsız bakış açısı, özgün araştırmalara yer vermemek gibi politikaların özünü oluşturmaktadır. Öte yandan {{üslup}} gibi Vikipedi biçemine uygunluk yahut giriş bölümünün olmaması gibi farklı sorunlara yönelik bakım şablonları da bulunmaktadır.

Şablonu kaldırmadan önce sorunun çözüldüğünden emin olmanız gereklidir. Bu da öncelikle sorunun ne olduğunu kavramayı sonrasında da o sorunu çözme becerisini gerektirmektedir.

Bir maddede hiçbir kaynak kullanılmamışsa o maddeyi işaretlemek için {{kaynaksız}} şablonu kullanılacaktır. Şablonun bir maddeye şu kaynak kodu ile eklendiğini varsayalım: {{kaynaksız|tarih=Temmuz 2024}}.

Buradaki önemli nokta bir maddeyi okurken gördüklerinizle düzenlerken gördüklerinizin farklı olduğudur. Bu nedenle, yalnızca kaynak düzenleyicide görülen yukarıdaki kod aşağıdaki şablonunun "çağrılmasını" ve görüntülenmesini sağlar:

Örnek bakım şablonu:

Görüleceği üzere şablondaki bazı kelimelerde ve kelime öbeklerinde mavi renkle vurgulanmış bağlantılar bulunmakta. Bu bağlantılardan üçüne bakılacak olursa şablonun sayfaya neden yerleştirildiğini ve maddedeki sorunu nasıl gidereceğinizi anlamanızı sağlayacak açıklamaları içeren sayfalar olduğu görülecektir:

 • "kaynak" kelimesi hangi kaynak gösterme biçiminin kullanılması gerektiğini açıklayan Vikipedi:Kaynak gösterme,
 • "içermemektedir" kelimesi hangi kaynakların kullanılması gerektiğini açıklayan Vikipedi:Doğrulanabilirlik,
 • "güvenilir kaynaklar ekleyerek" kelime öbeği ise nasıl kaynak gösterileceğini açıklayan Yardım:Dipnotlar

sayfalarına bağlanmaktadır.

Sizi bu yardım sayfasına getiren bakım şablonu ne olursa olsun örnekteki gibi sorunun ne olduğuyla ilgili açıklayıcı bağlantılar içermektedir. Sorunu anlamak ve nasıl çözeceğinizi öğrenmek için lütfen bu sayfaları okuyun. Sık kullanılan bakım şablonlarına dair rehberleri aşağıda bulabileceğinizi de tekrar hatırlatmış olalım.

Ne zaman kaldırılmalı

değiştir

Bakım şablonları maddelerde kalıcı değildir. Çıkar çatışması olmayan herhangi bir kullanıcı aşağıdaki durumlardan herhangi birinde herhangi bir bakım şablonunu kaldırabilir:

 1. Sorun yeterince giderildiyse,
 2. Sorunun çözüldüğü tespit edildiyse (sorunun çözüldüğünü çözenin hâricinde biri tespit ettiyse),
 3. Şablon ekleyecek derecede sorun mevcut değilse ya da hata sonucu eklendiyse (öncelikle maddenin tartışma sayfasında şablonu ekleyen kişi ile iletişime geçilmesi önerilir),
 4. Tartışma sonucunda sözkonusu sorunun giderildiğine dair fikir birliği oluştuysa (şablonu kaldırırken değişiklik özetinde tartışma sayfasına bağlantı verilmesi önerilir),
 5. Şablonun eklenmesini gerektiren sebep net olarak belli değilse yahut üzerinde uzlaşma yoksa (örneğin {{taraflı}} gibi şablonların neden eklendiği tartışma sayfasında detaylarıyla açıklanmalıdır, bu yapılmamışsa şablonu eklemek için somut neden yok demektir),
 6. Son olarak maddenin işaretlendiği bakım şablonunda belirtilenden daha ciddi sorunları varsa şablon kaldırılıp daha ileri düzey işlemler yapılabilir. Örneğin bir madde ele aldığı konuya dair üçüncü taraflar tarafından yazılan güvenilir, ikincil kaynaklar içermediğine dair işaretlenmişse ve bakım şablonlarını gören bir kullanıcı bu tür kaynakların var olmadığını ortaya çıkarırsa, bu maddenin kayda değerlik ölçütlerini sağlamadığı dolayısıyla silinmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durumda maddeden bakım şablonu kaldırılarak silinmesi için işaretlenmeli yahut silinmeye aday gösterilmelidir.

Ne zaman kaldırılmamalı

değiştir

Aşağıdaki durumlardan biri geçerli olursa bakım şablonlarını kaldırmamalısınız:

 1. Şablonun hangi soruna dair olduğunu anlamadıysanız,
 2. Sorun henüz çözülmediyse,
 3. Soruna dair süren bir tartışma varsa,
 4. Şablonu kaldırmak için ücret aldıysanız ya da başka bir çıkar çatışmasına sahipseniz.

Kaldırmak

değiştir

Yardım sayfalarını dikkatlice okudunuz ve sorunu mu çözdünüz? Yahut sözkonusu sorunun artık mevcut olmadığına ve şablona gerek kalmadığına mı karar verdiniz? Harika! Şimdi, bakım şablonunu kaldırmak için:

 1. Sayfanın üst kısmındaki "değiştir" ya da "kaynağı değiştir"e tıklayın (bakım şablonu en üstte değil de maddenin içerisinde bir yerdeyse o alt başlığın yanındaki bağlantıları da kullanabilirsiniz),
 2. *Eğer kaynak düzenleyici kullanıyorsanız: Şablon kodunu silin. Bu düzenleme modunda gördüğünüz şablon kodu çoğu zaman {{şablon adı|tarih=Ay Yıl}} şeklinde olacaktır,
  *Eğer görsel düzenleyici kullanıyorsanız: Şablona tıklayın, şablon mavi renkle işaretlendikten sonra ve klavyenizdeki Delete, ← Backspace ya da silme işlevini yerine getiren başka bir tuşa basın,
 3. Değişiklik özetine şablonu neden kaldırdığınıza dair açıklayıcı bir not düşün,
 4. Değişiklikleri yayımla düğmesine tıklayın.

İşte bu kadar. Vikipedi'ye katkıda bulunduğunuz için minnettarız!

Şablon değiştirmek

değiştir

Bazı durumlarda bakım şablonuyla bir soruna dikkat çektikten ve onu çözdükten sonra aynı maddede ikincil sorunlar baş gösterebilir ve buna dair yeni bir şablon eklemek gerekebilir. Bunun gibi durumlarda yalnızca işaret ettiği sorun çözülen eski şablonu kaldırmak yetmez, ortaya çıkan yeni soruna dair ilgili şablonu eklemek gerekir. Bu yapılırken değişiklik özetinde bilgi verilmelidir.

Yukarıdaki örneklediğimiz {{kaynaksız}} şablonunu tekrar ele alalım. Bu şablon hiçbir kaynağı bulunmayan maddelere eklenir, eğer sözkonusu maddeye kaynak eklenirse bu şablonun kullanılma gerekçesi de ortadan kalkar. Bununla birlikte maddeye eklenen kaynakların doğru şekilde eklenmemesi yahut güvenilir olmaması yeni sorunlar doğurabilir. Bu durumlarda {{kaynaksız}} kaldırılarak bunun yerine eklenen kaynakların türüne, kalitesine, eklenme biçimine bağlı olarak {{ek kaynak gerekli}}, {{kaynakları düzenle}}, {{dipnotsuz}} vb. şablonlardan biri ya da birkaçı eklenmelidir.

Tam tersine, bazı şablonların işaret ettiği sorunlar çözüldüğünde yeni sorunlar ortaya çıkarma potansiyeli yoktur ve gönül rahatlığı ile yerine başka bir şablon eklenmeden kaldırılabilir. Örneğin {{öksüz}} şablonu ile işaretlenen bir maddeye farklı maddelerden bağlantı verildiğinde sözkonusu sorun tamamen çözülmüş olur ve yerine yeni bir şablon eklenmeden kaldırılabilir.

Maddenin bir bölümünde sözkonusu sorunun giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasına karşın diğer bölümlerde sorun devam ediyorsa satır içi etiketleri kullanılarak sorunun nerede olduğuna kesinlik kazandırılabilir.

Belirli şablonlara dair rehberler

değiştir

Bu alt başlık, sizi bu yardım sayfasına getirmiş olabilecek yaygın şablonlardan bazılarındaki sorunların nasıl çözüleceğine dair fikir vermek için hazırlanmıştır. Şablonlarla ilgili ayrıntılı bilgi her bir şablonda verilen bağlantıları takip ederek bulunabilir.

Talimatları görüntülemek için ilgili başlığın sağındaki "genişlet"e tıklayın.

Birden fazla soruna sahip maddelerde {{çoklu sorun}} şablonu kullanılarak bu sorunlar tek bir başlık altında gösterilmektedir. Eğer bu şablonun kullanıldığı bir maddedeki tüm sorunları değil de bazı sorunları çözdüyseniz şablonu tamamen kaldırmayın, yalnızca çözdüğünüz soruna dair parametreleri kaldırın. Aşağıdaki örnekte üç farklı sorun bu şablon kullanılarak işaretlenmiştir:

{{çoklu sorun|
{{öksüz|tarih=Ocak 2008}}
{{taraflı|tarih=Nisan 2009}}
{{tek kaynak|tarih=Ağustos 2011}}
}}

Diğer iki sorunu düzeltmeden yalnızca "öksüz"lük sorununu çözdüyseniz yalnızca ilk satırı silmeli, diğerlerini bırakmalısınız. Böylece şablon şu şekilde kalacaktır:

{{çoklu sorun|
{{taraflı|tarih=Nisan 2009}}
{{tek kaynak|tarih=Ağustos 2011}}
}}

Vikipedi politikalarının ve yönergelerinin ortak paydası eklenen içeriğin güvenilir kaynaklara dayandırılmasıdır. Maddelerin içeriğinin güvenilir kaynaklarla doğrulanabilir niteliğe sahip olması, doğası gereği bağımsız olan ve konuyu esaslı bir şekilde ele alan ikincil kaynaklarca kayda değerliği ortaya konulmuş olması, özgün araştırma olmadığını tespit etmek içinse içeriğin kaynaklarda anlatılanlarla bağdaşması gereklidir.

{{kaynaksız}}, maddelere {{kaynaksız|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Böylece sözkonusu madde hiçbir kaynak içermediğine dair işaretlenir. Maddede herhangi bir şekilde kaynak gösteriliyorsa bu şablon kullanılmamalıdır. Bu durumda mevcut kaynaklara dair bir sorun varsa ona yönelik şablon eklenmelidir. Konunun önemi nedeniyle Vikipedi'de kaynak göstermeye dair çok sayıda talimat sayfası bulunmakta olup kapsamlı olarak yazılan Vikipedi:Kaynak gösterme sayfasında aradığınız sorunun cevabının olduğunu düşünüyoruz.

Bu sayfada daha önce belirtildiği gibi maddeye kaynak eklense bile eklenen kaynaklarda da sorun bulunuyorsa yalnızca bu şablon kaldırılmakla kalınmamalı, {{ek kaynak gerekli}}, {{dipnotsuz}} gibi kaynaklardaki soruna özel bakım şablonu eklenmelidir.

Vikipedi politikalarının ve yönergelerinin ortak paydası eklenen içeriğin güvenilir kaynaklara dayandırılmasıdır. Maddelerin içeriğinin güvenilir kaynaklarla doğrulanabilir niteliğe sahip olması, doğası gereği bağımsız olan ve konuyu esaslı bir şekilde ele alan ikincil kaynaklarca kayda değerliği ortaya konulmuş olması, özgün araştırma olmadığını tespit etmek içinse içeriğin kaynaklarda anlatılanlarla bağdaşması gereklidir.

{{ek kaynak gerekli}}, maddelere {{ek kaynak gerekli|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Böylece sözkonusu madde, kaynak olmasına karşın bu kaynakların içeriği destekleyecek "yeterlikte" olmadığına dair işaretlenir. Bu şablon maddede hiçbir kaynak yoksa (bu durumda {{kaynaksız}} kullanılmalı) ya da metin içi yerine bir alt başlıkta genel kaynak gösterildiyse (bu durumda {{dipnotsuz}} kullanılmalı) kullanılmamalıdır. Madde zengin kaynaklarla desteklendikten sonra bu şablonun kullanılma sebebi de ortadan kalkmış olur.

Bu şablonla işaretlenen maddedeki sorunu çözmek için önemli bilgiler içeren her cümlenin sonunda o bilgiyi edindiğiniz kaynağı gösterin. Bir maddenin "iyi kaynaklandırılıp kaynaklandırılmadığı"na dair kanı kişiden kişiye farklılık gösterebilse de ağırlıklı olarak birincil değil de ikincil ve güvenilir kaynaklara dayanan maddeler "iyi kaynaklandırılmış" olarak kabul edilir. Doğruluğu sorgulanabilecek her türlü bilginin olumlu ya da olumsuz yargı belirtmeden tarafsız bir şekilde aktarılması ve cümle sonunda aktarılan bilginin kaynağının gösterilmesi bu şablonla işaretlenen sorunun çözülmüş kabul edilebileceğine dair asgari şartları karşılamaktadır.

Vikipedi politikalarının ve yönergelerinin ortak paydası eklenen içeriğin güvenilir kaynaklara dayandırılmasıdır. Maddelerin içeriğinin güvenilir kaynaklarla doğrulanabilir niteliğe sahip olması, doğası gereği bağımsız olan ve konuyu esaslı bir şekilde ele alan ikincil kaynaklarca kayda değerliği ortaya konulmuş olması, özgün araştırma olmadığını tespit etmek içinse içeriğin kaynaklarda anlatılanlarla bağdaşması gereklidir.

{{dipnotsuz}}, maddelere {{dipnotsuz|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Böylece sözkonusu madde metin içerisindeki bilgilere özel kaynaklar içermediğine dair işaretlenir. Metin içi kaynak gösterme, bilgilerin en kolay şekilde doğrulanmasını sağlar. Maddede içeriğin nereden alındığına dair genel kaynaklar gösterilmesine karşın bir cümlede verilen bilginin hangi kaynaktan edinildiği özellikle belirtilmediğinde okuyucunun o bilgiyi içeren kaynağı araştırması gerekir ve bu da bilginin doğrulanmasını zorlaştırır.

Bu şablonla işaretlenen maddedeki sorunu çözmek için önemli bilgiler içeren her cümlenin sonunda o bilgiyi edindiğiniz kaynağı gösterin. Doğruluğu sorgulanabilecek her türlü bilginin olumlu ya da olumsuz yargı belirtmeden tarafsız bir şekilde aktarılması ve cümle sonunda aktarılan bilginin kaynağının gösterilmesi bu şablonla işaretlenen sorunun çözülmüş kabul edilebileceğine dair asgari şartları karşılamaktadır.

Her şeyden önce, Vikipedi bir ansiklopedidir. Bir ansiklopedide yer alacak konu başlıkları nasıl bir süzgeçten geçerek belirleniyorsa aynı şekilde Vikipedi'de de yer alan ve alacak konuların "dikkate değer" olup olmadığının tespiti için kayda değerlik adı verilen ölçütler bulunmaktadır. Böylece "ansiklopedi" maddesi olmayı hak eden konuların tespiti yapılmakta ve Vikipedi'nin gelişigüzel bilgilerin toplanma yeri olmasının önüne geçilmektedir.

Birçok konu başlığı için özel kayda değerlik ölçütleri olsa da "konudan bağımsız ve güvenilir kaynaklardan önemli sayıda atıf almak" bir konunun kayda değer olmasını sağlayan en temel ölçüttür.

Ana {{kayda değerlik}} şablonu, maddelere {{kayda değerlik|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Bunun yerine konuya özel kayda değerlik yönergelerinden biri için hazırlanan benzer bir şablon da kullanılabilir ve böylece sözkonusu maddenin kayda değer olup olmadığının tespit edilmesi istenir. Şablonda belirtildiği gibi sorunun çözümlenmesi için maddeye bağımsız ve güvenilir ikincil kaynaklar eklenmelidir. Kullanıcılar çoğu kez bu sorunu çözmeye çalışırken şu hataları yapmakta olup bir sorunu çözerken yeni bir sorun yaratmamak için bunlara da dikkat edilmelidir:

 • Güvenilir olmayan kaynak eklemek: Ana akım gazete makaleleri, araştırma kitapları, dergiler, akademik dergiler, televizyon ve radyo belgeselleri gibi editör gözetiminden geçerek içeriğinin doğruluğun kontrol edildiği kaynakları güvenilir kabul ediyoruz. Bu da kişisel internet siteleri, bloglar, forumlar ile birlikte Facebook, LinkedIn, Twitter, hayran vikileri gibi kişisel ve herkesin düzenlemesine açık (buna Vikipedi maddeleri de dâhil) kaynakların burada kabul edilemeyeceği anlamına geliyor. Sözün özü, Vikipedi:Güvenilir kaynaklar sayfasını iyice okuyup kavrayın.
 • İlişkili (bağımsız olmayan) kaynak eklemek: Birincil kaynaklar bazı bilgileri doğrulamak için yararlı olsa da dikkatle kullanılmalı, kayda değerlik tespiti yapılırken hiçbir suretle dikkate alınmamalıdır. Kısacası, bir konunun kayda değer olup olmadığını üçüncü taraflarca yazılan ikincil kaynaklara bakarak tespit ediyoruz.
 • Konuyu açıklamayan, yalnızca bahsini geçiren kaynak eklemek: Bir konuya dair çok sayıda güvenilir, ikincil, bağımsız kaynak gösterebilirsiniz ancak bu kaynaklar o konuya dair yeterli açıklamayı içermiyor yalnızca bahsini geçiriyorsa bu kaynaklar kayda değerliğin tespiti için yeterli sayılmaz. Bir konuyu en azından bir paragraf boyunca ele alıp açıklayan iki tane kaynak, o konunun yalnızca adını anan, bahsini geçiren yirmi kaynaktan çok daha iyidir.

Bir konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alan yeterli sayıda güvenilir, ikincil ve bağımsız kaynak yoksa Vikipedi'de o konuyla ilgili madde bulunmamalıdır. Bu durumda hiçbir düzenlemenin kayda değer olmamanın üstesinden gelemeyeceğinden hareketle o konuya dair maddeyi düzenlemeye çalışmak yerine silinmesi için işaretlenmelidir.

{{reklam-madde}}, maddelere {{reklam-madde|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Böylece sözkonusu madde reklam diliyle yazıldığına dair işaretlenir. Bu tür maddelerde okuyuculara bir şirketin ürününü satın almalarını telkin edici cümleler, fiyat listeleri, çevrimiçi satış bağlantıları, ansiklopedik olmayan veya reklamlarda geçen bilindik kelimeler, tavuskuşu dili ile abartılmış ve basın bülteni gibi görünen bilgiler yer alabilir.

Reklamlar yalnızca ticari meselelerle sınırlanan bir mesele olmayıp dinî/manevi liderler, spor takımları, oyun toplulukları vb. konulara dair maddelerde de reklam diliyle yazılan içeriklere denk gelinebilir. Bu gibi durumlarda maddeyi yazan kişinin madde konusuyla duygusal bağı/kişisel ilgisi olabilir ve istemeyerek de olsa reklam gibi görünen yüceltici bir dil kullanılmış olabilir. Her ne amaçla ya da şekilde olursa olsun bu tür içerikler Vikipedi için sorun teşkil etmektedir ve ansiklopedik bir dille yeniden yazılmalıdır. Buna karşın içeriğin tamamı tanıtım amaçlı yazılmışsa ve eli yüzü düzgün bir hâle getirmek pek de mümkün görünmüyorsa {{reklam-madde}} ile işaretlemek yerine hızlı silme politikasının G11 maddesi uyarınca silinmesi istenebilir.

Bu şablonla işaretlenen maddedeki sorunu çözmek için tüm metni tarafsız bakış açısı ile yeniden yazın. Bunu yaparken yalnızca dil ve üslup açısından değil maddenin neyi kapsayıp kapsamadığını da değerlendirin. Vikipedi'deki maddeler güvenilir kaynaklarca yayımlanan tüm bilgileri adilane, orantılı ve yazarın yargıları olmaksızın içermelidir. Bir maddedeki reklam kokan ifadelerin temizlenmesi iyi bir başlangıç olsa da bundan daha derin ve gizli reklam olabilecek durumlar da göz ardı edilmemelidir. Bunun için güvenilir olmayan kaynaklar çıkarılıp bunlara dayanan bilgiler gözden geçirilmeli, konuya dair olumlu olduğu gibi eğer varsa olumsuz görüş bildiren kaynaklardaki içerikler de uygun şekilde maddeye aktarılmalıdır.

{{taraflı}}, maddelere {{taraflı|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Böylece sözkonusu madde ciddi bir tarafsız bakış açısı sorunu içerdiğine dair işaretlenir. Taraflı olan bir madde yüksek kaliteli, güvenilir ikincil kaynak çeşitliliği konusunda kısır olduğundan ve bakış açısı dengesine sahip olmadığından ansiklopedik de değildir. Bir madde bu şekilde işaretleniyorsa tartışma sayfasında bu kanıya neden varıldığına dair Vikipedi'nin içerik politikalarına dayanılarak açıklama yapılmalı ve farklı bakış açılarına sahip kullanıcıların görüşlerini almak için seslenilmelidir.

Bu şablon maddede uzun süre tutulmamalı, aşağıdaki şartlardan biri sağlandığı takdirde kaldırılmalıdır:

 1. Tartışma sayfasında sözkonusu sorunun çözüldüğü konusunda fikir birliği varsa,
 2. Tarafsızlık sorununun ne olduğu açıklanmamışsa ya da topluluğu tatmin eden bir açıklama yapılamamışsa.

{{giriş yok}}, maddelere {{giriş yok|tarih=Temmuz 2024}} kaynak kodu ile eklenir ve şu şekilde görüntülenir:

Böylece sözkonusu madde biçem el kitabına aykırı şekilde girizgâhtan yoksun olduğuna dair işaretlenir. Bir maddenin en önemli bölümlerinden olan giriş bölümü hiçbir alt başlık belirtilmeksizin maddenin en başında müstakil olarak yer almalıdır. İyi yazılmış bir giriş konuyu tanımlamalı, bağlam oluşturmalı, konunun neden dikkate değer olduğunu açıklamalı ve ihtilaflı konular da dâhil olmak üzere en önemli noktaları özetlemeli böylece okuyucuyu maddenin devamını okumaya teşvik etmelidir.

Bu şablonla işaretlenen maddedeki sorunu çözmek için giriş metni yazın. Giriş kısmının uzunluğu maddenin geri kalanının uzunluğuna bağlı olsa da dörtten fazla paragraf olmaması tercih edilir ve ayrıca madde içeriğinde bulunmayan bilgiler yer almamalıdır.

Sorunu araştırmak

değiştir

Daha önce belirtildiği gibi şablonlar, ilgili sorunları açıklayan sayfalara bağlantılar içerir. Ayrıca -birçok şablonda- şablon sayfasının kendisini ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz üzere şablonun oluşturulma amacı olan sorun hakkında daha fazla bilgi sağlayan belgeleme bulunur. Şablona ve belgelemesine erişmek için arama kutusuna Şablon: ad alanından sonra şablon adını yazmalısınız. Şablon adını öğrenmek için ise kullanıldığı maddedeki "Değiştir" düğmesine tıkladıktan sonra düzenleyicinin ilk satırlarına bakılmalıdır. Örneğin bir maddenin ilk satırlarına bakıldığında {{kaynaksız|tarih=Temmuz 2024}} kodu görünüyorsa sözkonusu şablonun adı "kaynaksız"dır ve arama kutusuna Şablon:Kaynaksız yazıldığı takdirde şablon sayfasına ulaşılabilir. Bu sayfaya erişildiğinde eğer varsa bakım şablonunun belgelemesi kavun içi renkli bir arka plan ile görüntülenecektir.

Hâlâ yardıma mı ihtiyacınız var?

değiştir

Bu sayfayı baştan aşağıya okumanıza rağmen bir maddedeki sorunu düzeltip bakım şablonunu kaldırmak için ne yapılması gerektiği konusunda kafanızda netleşmeyen yerler kaldıysa sizi yeni kullanıcıların soru sorması için tasarladığımız danışma masasına alalım.

Ayrıca bakınız

değiştir