Moleküler genetik

Genlerin moleküler düzeyde bilimsel olarak incelenmesi

Moleküler genetik, canlıların kalıtım materyali olan genlerin yapılarını ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir genetik altdalıdır.

Moleküler genetiğin çalıştığı genler, DNA ve RNA

Moleküler genetik, moleküler biyolojinin ve genetiğin yöntemlerini kullanarak çalışır. Genetiğin diğer altdallarından bazı farklılıklar gösterir. Moleküler bilginin kullanılması, örneklerin nasıl çalışılacağını ve bu yüzden de bilimsel sınıflandırmanın doğru olarak yapılmasını sağlanmak moleküler genetik için önemlidir ve bu bölümü "moleküler sistematik" olarak da adlandırılır.

Ayrıca bakınız değiştir