Amiloplast

Amiloplast lökoplastın daha özelleşmiş bir çeşididir.Lökoplast gibi renksiz olan bu organel bitki hücrelerinde bulunur.Glukoz molekülünün polimerizasyon süreci boyunca nişastanın depolanmasında görevlidir.Amiloplastların büyük çoğunluğu patates gibi bitkilerin depo dokularında bulunur.Amiloplastlar,kendi kalıtım bilgilerini(DNA,RNA) taşıyan ve ökaryotik hücre simbiyotik(ortakyaşamsal) plastitlerden türer.Bazı özel amiloplastların bitkilerin kök uçlarına yerleşerek yerçekiminin algılanmasında görev aldığı düşünülmektedir.Statolit denilen bu özel amiloplastlar bunu yerçekimi doğrultusuna göre kök uçlarında birkerek gerçekleştirirler.

Patates hücresinde amiloplastlar

SınıflandırmaDeğiştir