Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır.

Yaygın bir insan patojeni ve araştırma organizması olan Escherichia coli'nin taramalı elektron mikrografı .

Hollandalı Anton van Leeuwenhoek mikroskobu bularak mikrobiyolojinin temellerini atmış oldu.

Pasteur'un çalışmalarıyla 19. yüzyılda başladı ve giderek gelişti. Mikroorganizmaların incelenmesi, değişik kültür ortamlarında üretilmesi ve boyanması, bakteriyolojik araştırmaların kapsamındadır. Bu alanda çalışan uzmanlara bakteriyolog denir.