Alman dili ve edebiyatı

Alman dili ve edebiyatı ile ilgili beşeri bilimler alanı

Alman dili ve edebiyatı veya Germanistik, Alman dilinin, kültürünün, tarihinin ve o ülkenin kökeninin, uluslaşma bilincinin bilimsel alanda incelendiği akademik bir bilim dalı.[1] Bu bilim dalı; günümüz Almanyasını, Avrupa'da Almanca konuşan ülkeleri ve günümüz Avrupa düşünce sisteminin tarihsel, düşünsel-tarihsel ve kültürel fenomenler yolu ile araştırmayı ve anlamayı amaç edinmiştir.

Batı edebiyatının dayandığı düşünceleri, sosyal ve tarihi temelleri, yazarları, şairleri ve eserlerini tanımayı, Alman edebiyatının tarihini, Batı kültürünün ve edebiyatının özelliklerini inceler.[2] Alman kültürü ve edebiyatı, günümüz Avrupa kültürü ve edebiyatının temelini oluşturmaktadır.

Germanistik kelimesi, Almanca "Germane" kelimesinden gelmektedir ve "Cermenlik, Cermencilik, Cermen Dilleri Bilimi" veya dar anlamda "Alman dili ve edebiyatı" anlamını taşımaktadır. Bugün Avrupa'daki hemen hemen bütün kültürlerin ve toplumların oluşmasında ana karakteri oynamaktadır. Bu nedenle; bu bilim dalı ile çalışmak, Avrupa düşünce tarihini anlama ve onun bilincine ulaşmadaki yollardan bir tanesidir.

Alman dili ve edebiyatı, filoloji öğrenimi görmek isteyenlerin tercih ettiği bölümlerden birisidir. Alman dili ve edebiyatı adıyla pek çok üniversitede mevcut olan bu bölümden mezun olan öğrenciler, "filolog" (Germanist) unvanını alırlar.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Lewis, Derek (2016). Historical dictionary of contemporary Germany (2. bas.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1442269569. 
  2. ^ Watanabe-O'Kelly, Helen (1997). The Cambridge history of German literature. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521434171.