Avrupa kültürü

Avrupa anakarası üzerinde bulunan ulusların öz kültürlerinin birbirleriyle olan ortak noktaları ya da birbirine geçerek oluşturduğu ortak birikim

Avrupa kültürü, Avrupa anakarası üzerinde bulunan ulusların öz kültürlerinin birbirleriyle olan ortak noktaları ya da birbirine geçerek oluşturduğu ortak birikim olarak tanımlanabilir. Avrupa kültürü başlıbaşına Batı Kültürünün kendisi ya da kaynağı olarak nitelendirilebilir. Ortak bir Avrupa kültüründen söz edilebilmesini sağlayabilecek en önemli ölçüt, Avrupa'nın neredeyse tamamına yayılmış olan Hristiyanlık inancıdır. Geçmişte bu oluşum kendi içinde bölünerek ayrışmışsa da tarih boyunca Avrupa'yı birleştiren ve bütünleştiren en önemli öge olmuştur. Avrupa'da tarihin tüm çağları boyunca belirli ve çeşitli boyutlarda kültürel hareketler de yaşanmıştır. Haçlı birlikleri, rönesans ve reform hareketleri, sanayi devrimi bunlardan birkaçıdır.

Brandenburg Kapısı
Rijksmuseum Amsterdam
Viyana Belediye Binası
Bran Kalesi
Louvre Müzesi

Felsefe akımları, müzik türleri ve yakın müzik zevki, danslar ve folklorde yakınlık, Aynı dil ailesine mensup çeşitli lehçeler Avrupa içindeki uluslararasında birbirine yakınlık duygusu oluşturur. Avrupa genelinde ve özellikle Avrupa Birliği bünyesinde Avrupa'nın ortak kültürünü vurgulayan, kültürlerarası bütünleşme amaçlayan pek çok program uygulanır. Avrupa Birliği içinde kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması için atılan adımlar arasında en önemlileri yedi yıl sürmesi öngörülen Kültür 2000 programı, Avrupa Kültür Ayı etkinliği, Media Plus programı, Avrupa Birliği Gençlik Orkestrası gibi orkestralar ve Avrupa Kültür Başkenti düzenlemesidir.

Avrupa Birliği, kültürel politikalar için ayırdığı bütçe aracılığıyla birlik üyesi ülkelerde ortaya konan kültür olaylarına ödenekler verir. Kültürler ile ilgili politikalar genellikle her bir üye ülke tarafından bağımsız olarak belirlenir. Üye devletler arasında kültürel dayanışma ve iş birliği Maastricht Antlaşması'nda bir topluluk olarak tanımlanmasından beri Avrupa Birliği'nin ilgilendiği temel konulardan biri olmuştur.

Semboller değiştir

Müzik değiştir

Popüler müzik:


Avrupa ülkeleri kültürleri değiştir