Toplum felsefesi veya sosyal felsefe, (bilhassa insanların sergilediği) sosyal davranışları konu alan felsefe dalıdır. Konuları geniş kapsamlı olup kişisel görüşlerden yasaların meşrûluğuna, sosyal sözleşmeden devrimi oluşturan kriterlere, günlük eylemlerden bilimin kültür üzerindeki etkisine, insan demografisindeki değişikliklerden arı kovanındaki toplumsal düzene kadar birçok konuyu içine alır.

Alt konular değiştir

Hürriyet, eşitlik, adalet ve devlet konularında ahlâki temelleri uygulamaktır.

Toplum felsefesinde önemli konular değiştir

Ayrıca bakınız değiştir