Supramoleküler kimya

Supramoleküler kimya, moleküllerarası kuvvetlerle bir arada tutulan büyük molekül topluluklarının oluşumu ve özelliklerini inceleyen kimya dalı.