Edebi eleştiri; edebiyatın incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Modern edebiyat eleştirisi genellikle edebiyatın amaç ve yöntemlerinin felsefi tartışması olan edebiyat teorisinden etkilenir. İki aktivite birbiriyle yakından ilişkili olsa da edebiyat eleştirmenleri her zaman olmamakla birlikte teorisyen değildir. Edebi eleştiri genellikle makale veya kitap şeklinde yayımlanır. Akademisyen edebiyat eleştirmenleri edebiyat bölümlerinde ders verir ve akademik dergilerde yazılarını yayımlarken daha popüler eleştirmenler incelemelerini geniş çaplı dergilerde yayımlar.