Beste

müzik notasyonu kullanılarak yazılmış veya icra sırasında kaydedilmiş müzik yapıtı

Beste, müzik notasyonu kullanılarak yazılmış veya icra sırasında kaydedilmiş müzik yapıtı.

J.S.Bach'ın bir eserinden bölüm ("Wie schön leuchtet der Morgenstern" BWV 739)

Beste, kişiden kişiye değişen, kültürler arasında farklılık gösteren müzikal elementler içerir. İcra öncesinde yapılmış besteler müziğin, daha sonra yazılı notasyon kullanılarak veya hafızadan tekrar çalınabilmesine olanak tanır. Doğaçlama, performansı sırasında müzik yapıtının oluşturulması, anında ortaya çıkan müzikal elementlerin bir araya getirilmesidir.