Finans

Akademik disiplin

Finans, para, para birimi ve sermaye varlıkları üzerine çalışma ve disiplindir. Para, varlık, mal ve hizmetler’in üretim, dağıtım ve tüketim çalışması ekonomi ile ilişkilidir ancak eşanlamlı değildir. (finansal ekonomi bilim dalı ikisi arasında köprü kurar).

Finans faaliyetleri, finansal sistemler içinde çeşitli kapsamlarda yer alır, bu nedenle alan kabaca kişisel, kurumsal ve kamu maliyesi olarak bölünebilir.

Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır:

Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin ortak dalıdır.

Finans, varlıklara risklerine ve geri kazanım oranlarına göre değer kazanır. Finansal analiz ve kararlarda önemli olan etken paranın zamansal değeridir.

Bir finansal sistemde varlıklar, örneğin para birimleri, krediler, bonolar, hisseler, hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler, vb. finansal araçlar olarak alınır, satılır veya ticareti yapılır. Değeri en üst düzeye çıkarmak ve kaybı en aza indirmek için varlıklar ayrıca bankada saklanabilir, yatırım yapılabilir ve sigortalı olabilir. Uygulamada, riskler herhangi bir mali eylemde ve kuruluşta her zaman vardır.

Finans alanlarıDüzenle

Bireysel finansDüzenle

Bireysel finans bir kişinin ya da ailenin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi gibi konularda kararları ve aktiviteleridir. Kişiyi ya da aileyi belirsizliklerden ve risklerden korumaya çalışır. Uzman kurumlardan yardım alınabildiği gibi çeşitli bireysel finans yazılımları da kullanılabilir.

İşletme finansıDüzenle

İşletme finansı ya da finansal yönetimin amacı bir işletmenin aktiviteleri için fon sağlamaktır. Finansal yönetim genellikle kârlılık ve riskin dengelenmesini gerektirirken, işletmenin kazancını ve değerini en yükseğe taşımaya çalışır.

Kamu maliyesiDüzenle

Kamu maliyesi; devlet ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan harcamaları ve gerekli gelirleri inceler, dengelemeye çalışır.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle