Finans

Akademik disiplin

Finans, para, para birimi ve sermaye varlıkları üzerine çalışma ve disiplindir. Para, varlık, mal ve hizmetler’in üretim, dağıtım ve tüketim çalışması ekonomi ile ilişkilidir ancak eşanlamlı değildir. (finansal ekonomi bilim dalı ikisi arasında köprü kurar).

Finans faaliyetleri, finansal sistemler içinde çeşitli kapsamlarda yer alır, bu nedenle alan kabaca kişisel, kurumsal ve kamu maliyesi olarak bölünebilir.

Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır:

Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin ortak dalıdır.

Finans, varlıklara risklerine ve geri kazanım oranlarına göre değer kazanır. Finansal analiz ve kararlarda önemli olan etken paranın zamansal değeridir.

Bir finansal sistemde varlıklar, örneğin para birimleri, krediler, bonolar, hisseler, hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler, vb. finansal araçlar olarak alınır, satılır veya ticareti yapılır. Değeri en üst düzeye çıkarmak ve kaybı en aza indirmek için varlıklar ayrıca bankada saklanabilir, yatırım yapılabilir ve sigortalı olabilir. Uygulamada, riskler herhangi bir mali eylemde ve kuruluşta her zaman vardır.

Finans alanları değiştir

Bireysel finans değiştir

 
Varlık yönetimi danışmanlığı - burada finansal danışman müşteriye uygun yatırım stratejisi konusunda danışmanlık yapar.

Bireysel finans kişinin ya da ailenin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi gibi konularda kararları ve faaliyetleridir. Kişiyi ya da aileyi belirsizliklerden ve risklerden korumaya çalışır. Uzman kurumlardan yardım alınabildiği gibi çeşitli bireysel finans yazılımları da kullanılabilir.

Kişisel finans, "gelecekteki risk olasılığını da göz önünde bulundururken, parasal harcamaları ve tasarrufu dikkatli bir şekilde planlamak" olarak tanımlanır.[1] Kişisel finans eğitime ödeme yapmayı, gayrimenkul gibi dayanıklı malları ve arabaları finanse etmeyi, sigorta almayı, yatırım yapmayı ve emeklilik için birikim yapmayı içerebilir.[2] Kişisel finans kredi veya diğer borç yükümlülükleri için ödemeyi de içerebilir. Kişisel finansın ana alanları gelir, harcama, tasarruf, yatırım ve koruma olarak kabul edilir.[3]

Finansal Planlama Standartları Kurulu tarafından ana hatlarıyla belirtilen aşağıdaki adımlar,[4] bir kişinin olası güvenli kişisel finans planını aşağıdakilerden sonra anlayacağını gösterir:

 • Öngörülemeyen kişisel olaylara karşı koruma sağlamak için sigorta satın almak;
 • Vergi politikalarının, sübvansiyonların veya cezaların kişisel finans yönetimi üzerindeki etkilerini anlamak;
 • Kredinin bireysel mali durum üzerindeki etkilerini anlamak;
 • Bir tasarruf planı geliştirmek veya büyük satın alımlar için finansman (araba, eğitim, ev);
 • Ekonomik istikrarsızlık ortamında güvenli bir finansal gelecek planlamak;
 • Bir çek ve/veya tasarruf hesabı takip etmek;
 • Emeklilik veya diğer uzun vadeli harcamalar için hazırlanmak.[5]

İşletme finansı değiştir

 
1602'de kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC), baharat tüccarı olarak başladı ve aynı yıl dünyanın İlk halka arzıyla "halka açıldı".

Kurumsal finansman, yöneticilerin şirketin değerini hissedarlar nezdinde artırmak için yaptıkları işlemler, şirketlerin fon kaynakları ve sermaye yapısı ve finansal kaynakları tahsis etmek için kullanılan araçlar ve analizlerle ilgilenir. Kurumsal finans prensip olarak, yalnızca şirketler yerine tüm firmaların finansal yönetimini inceleyen yönetim finansından farklı olsa da, kavramlar tüm firmaların finansal sorunlarına uygulanabilir[6] ve bu alan daha sonra genellikle "işletme finansı" olarak anılır.

Tipik olarak, "kurumsal finansman", risk ve kârlılığı dengelerken, kuruluşun varlıklarının değerini, stokunu ve hissedarlarına getirisini artırmaya yönelik uzun vadeli hedefle ilgilidir. Bu[7] üç ana alanı içerir:

 1. Sermaye bütçelemesi: hangi projelere yatırım yapılacağını seçmek - burada, değeri doğru bir şekilde belirlemek çok önemlidir, çünkü varlık değerleri hakkındaki yargılar "yap ya da boz" olabilir[8]
 2. Temettü politikası: "fazla" fonların kullanımı - bunlar işletmeye yeniden yatırılacak mı yoksa hissedarlara mı iade edilecek?
 3. Sermaye yapısı: kullanılacak finansman karışımına karar vermek - burada borç taahhütleri ile sermaye maliyeti arasındaki en uygun sermaye karışımını bulmaya çalışmak

İkincisi, yukarıdaki gibi yatırım bankacılığı ve menkul kıymet ticareti ile bağlantı kurar, çünkü toplanan sermaye genel olarak borç, yani şirket tahvilleri ve özsermaye, genellikle borsaya kote hisselerden oluşur.

Finansal yöneticiler - yani kurumsal finansörlerden farklı olarak - karlılık, nakit akışı ve "işletme sermayesi yönetimi" (envanter, kredi ve borçlular) gibi kısa vadeli unsurlara daha fazla odaklanarak, firmanın finansal ve operasyonel hedeflerini karlı ve güvenli bir şekilde yürütmesini sağlar.;; yani: (1) hem vadesi gelen kısa vadeli borç geri ödemelerine hem de planlanmış uzun vadeli borç ödemelerine hizmet verebilir ve (2) devam eden ve yaklaşan operasyonel giderler için yeterli nakit akışına sahip olmalıdır.

İşletme finansı ya da finansal yönetimin amacı bir işletmenin aktiviteleri için fon sağlamaktır. Finansal yönetim genellikle kârlılık ve riskin dengelenmesini gerektirirken, işletmenin kazancını ve değerini en yükseğe taşımaya çalışır.

Kamu maliyesi değiştir

Kamu maliyesi; devlet ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan harcamaları ve gerekli gelirleri inceler, dengelemeye çalışır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Personal Finance - Definition, Overview, Guide to Financial Planning". Corporate Finance Institute (İngilizce). 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019. 
 2. ^ Publishing, Speedy (25 Mayıs 2015). Finance (Speedy Study Guides) (İngilizce). Speedy Publishing LLC. ISBN 978-1-68185-667-4. 
 3. ^ "Personal Finance - Definition, Overview, Guide to Financial Planning". Corporate Finance Institute (İngilizce). 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2020. 
 4. ^ Snowdon, Michael, (Ed.) (2019), "Financial Planning Standards Board", Financial Planning Competency Handbook (İngilizce), John Wiley & Sons, Ltd, ss. 709-735, doi:10.1002/9781119642497.ch80, ISBN 9781119642497 
 5. ^ Kenton, Will. "Personal Finance". Investopedia (İngilizce). 18 Ağustos 2000 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
 6. ^ Pamela Drake and Frank Fabozzi (2009). What Is Finance? 23 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 7. ^ See Aswath Damodaran, Corporate Finance: First Principles 17 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ Irons, Robert (July 2019). The Fundamental Principles of Finance. Google Books: Routledge. ISBN 9781000024357. 11 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2021.