Pediatri

çocukların bakımı ile ilgili tıp alanı

Pediatri, yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 18-19 yaşındakilere kadar) sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir.

Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemiştir: paidi (παιδί) "erkek çocuk" ve iatros (ιατρός) "doktor". Ayrıca 'jargon' tarihsel köken bakımından Fransızca pédiatrie sözcüğü ile günümüzdeki yaygın kullanımını almıştır. Türkçe tıp terimi olarak pediatri ve/veya pediyatri şeklinde kullanılmaktadır. Tıpkı İngilizcede pediatrics veya pediatry şeklinde kullanıldıkları gibi.

Tarihçe değiştir

Pediyatri 19. yy. ortasında ortaya çıkmış olup görece yeni bir bilim dalıdır. Arthur Jacobi (1830–1919) katkılarından dolayı pediatrinin babası olarak anılır.[1]

Soraneus MS 2. yüzyılda pediatri ile ilgili bilinen ilk manuskripti kaleme almıştır.[2] İranlı el-Razi (865–925) Çocukların Hastalıkları adlı kitabı yazmış ve tıbbın bağımsız bir dalı olarak pediatriyi ele alan ilk kitabı meydana getirmiştir. Çocuk hastalıklarına ayrılmış ilk basılan kitap İtalyan Bagallarder'in (1472) Çocuk Hastalıkları El Kitabı'dır (1472).[3]

Batı dünyasında ilk çocuk hastanesinin Hôpital des Enfants Malades (Fransızca = Hasta Çocuklar için Hastane) olduğu kabul edilir. Paris'te haziran 1802'de açılan hastane öncesinde yetimhane idi.[4]

Pediatrinin alt bilim dalları değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "1". 13 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2011. 
  2. ^ "2". 13 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2011. 
  3. ^ "2". 13 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2011. 
  4. ^ Ballbriga, Angel (1991). "'One century of pediatrics in Europe (section: development of pediatric hospitals in Europe)'". In Nichols, Burford L. et al. (eds). History of Paediatrics 1850–1950. Nestlé Nutrition Workshop Series. 22. New York, NY: Raven Press. pp. 6–8. ISBN 0-88167-695-0.

Ayrıca bakınız değiştir