Ekonomik coğrafya

ekonomik faaliyetlerin yeri, dağılımı ve mekansal organizasyonlarının incelenmesi
Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma
Teknikler
Dalları ve alt dalları
Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ekonomik coğrafya (İktisadî coğrafya), ekonomi ve ticaret (üretim ve pazarlama) konularını inceleyen Beşeri coğrafya dalıdır. Ekonomik etkinliklerin mekan olarak neden belli alanlarda gerçekleştiği, toplandığını inceler.[1]

Ekonomik faaliyetler incelenirken genel olarak üç ana sektöre ayrılır.[2]

 • Birincil ekonomik faaliyetleri: Ürettiği ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde eden ekonomik faaliyetlerdir. Avcılık ve toplayıcılık, tarım, ormancılık, balıkcılık, maden çıkarma gibi faaliyetler bu gruba örnektir.
 • İkincil ekonomik faaliyetler: Birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ürünleri insanların kullanabileceği, mamül madde, haline getiren faaliyetlerdir. Doğadan elde edilen demir cevherinden metal eşya yapımı, orman ürünü tomruklardan mobilya yapmak bu gruba dahil uğraşlardır.
 • Üçüncül ekonomik faaliyetler: Birincil ve ikincil faaliyetlerin dışında kalan, insana hizmet eden faaliyetlerdir. Bunların dışında son yıllarda yeni iki ekonomik sektör ayrışmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde üçüncül sektörün dışında bilgi toplama, işleme, yayma görevi yapan, basit bilgiyle yapılamayacak, uzmanların işine Dördüncül ekonomik faaliyetler denilmeye başlanmıştır. Yine büyük firmaların yöneticilerinin işleri beşincil ekonomik faaliyet grubuna girmektedir.

Ekonomik faaliyetlerin coğrafi değerlendirmesi için; faaliyetin nerede olduğu, özellikleri, başka olaylarla ilgisi, neden bu alanda olduğu, yerinin uygunluğu incelenir.[2] Ekonomik coğrafya kavramlarını ekonomiden, çalışma yöntemlerini coğrafyadan alır.

Ekonomik coğrafyanın alt bilim dalları şunlardır:

 • 1-Sanayi Coğrafyası
 • 2-Tarım Coğrafyası
 • 3-Turizm coğrafyası
 • 4-Ulaşım Coğrafyası
 • 5-Ticaret Coğrafyası
 • 6-Madencilik
 • 7-Enerji Kaynakları

Kaynakça

değiştir
 1. ^ KUM, Dr. Melike. "Öz" (PDF). İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı:Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30. 27 Şubat 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2014. 
 2. ^ a b ÖZGÜÇ, Prof. Dr. Nazmiye. "1.1. EKONOMİK FAALİYETLERE GİRİŞ" (PDF). EKONOMİK FAALİYETLER, e-Ders. Erişim tarihi: 17 Haziran 2014. [ölü/kırık bağlantı]