İşletme ekonomisi

Ekonomi
GDP nominal per capita world map IMF 2008.png
Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomiler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Yönetim iktisadı (diğer bir adıyla işletme iktisadı), belirli işletme kararlarına mikroekonomik analizin uygulandığı bir iktisat dalıdır. Yani, uygulamada iktisadi teori ile iktisat arasındaki köprüdür. Yoğun bir şekilde regresyon ve korelasyon, (doğrusal) Lagrange Analizi gibi nicel (matematiksel) teknikleri kullanır. İşletme iktisadı kıt kaynaklarla belirlenmiş kısıtlar ve firma amaçlarının en iyilenmesi sağlayarak tek bir sonuca ulaşmayı sağlar.

Genellikle herhangi bir işletme kararı yönetim iktisadı teknikleri ile analiz edilebilir, ancak en genel uygulandığı alanlar:

Üniversitelerde bu konu ileri düzey lisans öğrencilerine öğretilmektedir. İşletme iktisadında bütünleşik konu olarak yaklaşılmaktadır. Yani, ön koşulu olan geniş bir alandaki derslerin birçok kavramı ile bütünleşiktir. İngiltere'de İşletme İktisadı'nda derece için, sanayî iktisat, finansal iktisat ve yönetim iktisadını kapsayan bir okuma olasıdır.

İşletme yönetiminin temel görevleriDüzenle

 1. İşletmenin görev ve hedefleri doğrultusunda amaç ya da amaçlar belirlemek,
 2. İşletme amaçları doğrultusunda ortak bir anlayış ve hareket şekli geliştirmek,
 3. İşletmenin yapısını gelişim ve değişime uygun olarak yeniden yapılandırmak,
 4. Bütün unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
 5. İşletme çalışmalarının, işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.[1]

Dış kaynaklar ve bağlantılarDüzenle

 • Weigelt, Keith (2006) Managerial Economics
 • Png, Ivan (2002) Managerial Economics, Malden, MA: Blackwell.
 • Baumol, W. J. (1961) What can economic theory contribute to managerial economics?, American Economic Review, vol. 51, no. 2, May 1961, pp 142–46.
 • Elmer G. Wiens: Managerial Incentives - The Public Firm with Managerial Incentives.
 • İşletme Bilimi yayınları
 • Yücel E., "Sermaye Bütçelemesi Kararları: Mersin Ve Adana İllerinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17,
 pp. 449–464, 2008
 1. ^ https://www.dilimiz.gen.tr/kamu-yonetimi-ile-isletme-yonetimi-arasindaki-benzerlikler-ve-farkliliklar/