İşletme ekonomisi

belirli işletme kararlarına mikroekonomik analizin uygulandığı bir iktisat dalı
Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma
Teknikler
Dalları ve alt dalları
Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Yönetim iktisadı (diğer bir adıyla işletme iktisadı), belirli işletme kararlarına mikroekonomik analizin uygulandığı bir iktisat dalıdır. Yani, uygulamada iktisadi teori ile iktisat arasındaki köprüdür. Yoğun bir şekilde regresyon ve korelasyon, (doğrusal) Lagrange Analizi gibi nicel (matematiksel) teknikleri kullanır. İşletme iktisadı kıt kaynaklarla belirlenmiş kısıtlar ve firma amaçlarının en iyilenmesi sağlayarak tek bir sonuca ulaşmayı sağlar.

Genellikle herhangi bir işletme kararı yönetim iktisadı teknikleri ile analiz edilebilir, ancak en genel uygulandığı alanlar:

Üniversitelerde bu konu ileri düzey lisans öğrencilerine öğretilmektedir. İşletme iktisadında bütünleşik konu olarak yaklaşılmaktadır. Yani, ön koşulu olan geniş bir alandaki derslerin birçok kavramı ile bütünleşiktir. İngiltere'de İşletme İktisadı'nda derece için, sanayî iktisat, finansal iktisat ve yönetim iktisadını kapsayan bir okuma olasıdır.

Dış kaynaklar ve bağlantılar değiştir

  • Weigelt, Keith (2006) Managerial Economics
  • Png, Ivan (2002) Managerial Economics, Malden, MA: Blackwell.
  • Baumol, W. J. (1961) What can economic theory contribute to managerial economics?, American Economic Review, vol. 51, no. 2, May 1961, pp 142–46.
  • Elmer G. Wiens: Managerial Incentives - The Public Firm with Managerial Incentives.
  • İşletme Bilimi yayınları 23 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Yücel E., "Sermaye Bütçelemesi Kararları: Mersin Ve Adana İllerinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17,
 pp. 449–464, 2008