İcra kurulu başkanı

şirket, örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisi

İcra kurulu başkanı veya yürütme kurulu başkanı ya da İngilizceden çevirisi ile yönetim ofisleri şefi (İngilizceChief Executive Officer, CEO), bir şirket, örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir.

Nispeten az hissedarı olan şirketlerde (İngilizceclosely held corporations) geleneksel olarak COO, aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Özellikle bir kişi başkan ve CEO unvanlarını elinde tutarken başka biri de başkanlık görevinde ya da bir şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yöneticisi (İngilizcechief operating officer - 'COO') olur. ABD'de CEO, Birleşik Krallık'ta ise Yönetici Müdür (İngilizceManaging Director) terimi tercih edilir. Bu yönetimin altındaki yönetici, ABD'de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (İngilizceExecutive Vice President), Birleşik Krallık'ta ise Yetkili Müdür (Executive Director) diye adlandırılır. Halka açık şirketlerde CEO ve başkanlık görevleri birbirlerinden ayrılabilir.

Sorumlulukları

değiştir

Şirketin yasal yapısına bağlı olarak, Yönetim Kurulu veya başka bir yetkili merci tarafından belirlenir. Bu sorumluluklar son derece kapsayıcı veya sınırlandırılmış olabilir ve genellikle Yetkili bir heyete bağlı olurlar. Çoğu zaman bu yetkiler; şirketin stratejisini ve siyasi tutumunu belirleme, liderlik, yöneticilik, şirketin iletişimi ve alınan kararları uygulama gibi alanları kapsar. İcra Kurulu Başkanı iletişimden sorumlu olarak basına ve şirketin çalışanlarına gerekli açıklamaları yapar. Lider olarak yönetim kuruluna gerekli tavsiyeleri verir, çalışanları motive eder ve şirket içindeki değişiklikleri yönetir. Bir yönetici olarak da şirketin günlük operasyonlarını yönetir. Bu özellikler İcra Kurulu Başkanının şirketin tüm sektörlerdeki birimleri ve iş alanları - faaliyetler, reklam, finans, insan kaynakları da dahil olmak üzere- üzerinde hayati kararları verme yetkisi olduğunu gösterir. İcra Kurulu Başkanı şirketin sahibi olmak zorunda değildir.

Özellikleri

değiştir

Carola Frydman'ın bir çalışmasına göre, 1936'dan 2000'lerin başına kadar olan süreçte MBA yapmış olan İcra Kurulu Başkanlarının oranında çok ciddi bir artış olmuştur. 1960 yılında %10 civarında olan oran 2000'lerin başına geldiğimizde %50'ye kadar yükselmiştir. 2016 yılında S&P'nin açıkladığı en büyük 500 şirketten 20'sinin İcra Kurulu Başkanı kadındır. Bu yaklaşık olarak genelin %4'lük kısmına tekabül eder.[1]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Catalyst (2016) "Knowledge Center: Women CEOs of the S&P 500" 29 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Retrieved April 14, 2016.