Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse ya da faaliyet konusu bu olan kuruluş.

Türk Ticaret Kanunu’nunda da (116 ve devamı maddelerinde), "Bir ticari işletmenin içinde ve o işletmeye bağlı olmaksızın belirli bir sözleşmeye dayalı olarak, bağımsız olarak çalışan, ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık ederek sözleşmeleri ticari işletme nam ve hesabına yapan gerçek veya tüzel kişilerdir." olarak tanımlanmaktadır. Acente ile ticari işletme arasında devamlı bir ilişki söz konusudur.

Sigortacılık değiştir

3 Haziran 2007'de kabul edilen Sigortacılık Kanunu'nda sigorta acentesi şu şekilde tanımlanmıştır:

"Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi."

Kanun uyarınca gerçek ve tüzel kişiler (bankalar dahil) acentelik yapabilir. Acentelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) kayıt olması gereklidir.

Acenteler, sundukları acentelik hizmetiyle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sorumludur. Ancak sigorta şirketinin sağladığı hizmetlerde meydana gelen kusurlardan acente sorumlu tutulmaz.

Acenteler ve çalıştırdıkları personel, meslekleri gereği öğrendikleri bilgileri, bilginin ait olduğu kişilerin izni olmadan açıklayamaz.