Şirket

birkaç kişinin emek veya mallarını müşterek bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişilik

Şirket (veya Firma), Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir.

Şirket sözcüğü Arapça kökenli olup “Ortaklık” demektir.[1] Ticari işletme birden fazla girişimciyle kurulması hâlinde "şirket" olarak tanımlanır.

Türleri

değiştir

Şirketler farklı kriterlere göre sınıflandırılabilirler.

 
Şirket Türleri

Düzenlendiği kanuna göre

değiştir
 1. Adi şirketler, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir.
 2. Diğer şirketler Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenirler.
 3. Kooperatifler ise Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Sermaye yapılarına göre

değiştir

Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır.

A. Şahıs şirketleri

değiştir

Şahıs şirketlerinde kuruluş ve devamlılık için kişisel itibar ile ortaklar arasındaki güven esastır. Ortaklar kişisel mal varlığı ile de sorumludurlar. Borçlarını ödeyemediği takdirde evine ve sahip olduğu diğer gayrimenkullerine, taşıtlarına da haciz gelebilir.

B. Sermaye şirketleri

değiştir

Sermaye şirketleri olarak adlandırılan şirketlerde anapara (kapital / sermaye) ön plandadır ve şirketin varlığı için en önemli unsurdur. Kurumsal itibar söz konusudur. Yalnızca ortaklık payı ile sorumludurlar.[2] Şahsi mal varlığı haczedilemez. Örneğin, şirketin arabası haczedilebilir ama özel arabası haczedilemez. Limitet ve anonim şirketler yeni düzenleme ile (2011 sonrası) tek kişi ile de kurulabilmektedir.[3] Ancak bu durum kavramsal bir çelişkiye neden olmaktadır. Çünkü “Şirket” sözcüğü Arapçada “Ortaklık” demektir.

Hukuki niteliğine göre

değiştir
 • Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur.[4]
 • Diğer şirket türlerinin tüzel kişiliği vardır.

Kaynakça

değiştir
 • Ticaret Hukuku Bilgisi; Prof.Dr. Fatih BİLGİLİ, Doç.Dr. Ertan DEMİRKAPI, Dora Yayınları, 19. Baskı, Ekim 2020
 • Ticaret Hukuku 1 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Prof. Dr. Mustafa Çeker, Karahan Kitabevi, 2013
 • Ticari İşletme Hukuku, Sabih ARKAN, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2021, ISBN 9789755372815
 • Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku; Öğr. Üyesi Selma Çetiner, Doç. Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Eylül 2021, 5. Baskı

Dipnotlar

değiştir
 1. ^ Şirket 7 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., EtimolojiTürkçe, Erişim Tarihi: 29 Nisan 2022
 2. ^ Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirket Ortağının Borçları ve Yükümlülükleri 29 Nisan 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 15, Sayı: 4, Sayfa: 1-23
 3. ^ Türk Ticaret Kanunu 19 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Madde; 573 (“Tanım ve Kuruluş” başlıklı), Kanun No: 6102, Kabul Tarihi: 13/1/2011
 4. ^ Ticaret Hukuku 2 Haziran 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR, Anadolu Üniversitesi, - Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yayın No: 2905/1862, Yıl: 2019

Ayrıca bakınız

değiştir