Kültürel coğrafya

Kültürel coğrafya (kültür coğrafyası), kültürü coğrafi bakış açısıyla inceleyen beşeri coğrafya disiplinidir. Coğrafyada çevrenin kültürler tarafından farklı algılanması önemlidir. Kültür coğrafyası fiziki çevreden çok kültürel ortamla ilgilenir. Bir kültüre ait insanların çevreyi anlama şekillerini inceler.[1]

İnsanlar karşılaştığı coğrafi unsurları kültürlerine göre anlamlandırırlar, bazı kültürlerde önemli olan unsurlar, diğer kültürlerde önemli olmayabilir.[1] İnsanların yaşam tarzı, düşünme ve davranış biçimleri belli bir mekanla ilgili olduğu için, coğrafya kültür ile ilgilenir. İnsanların kültürünü oluşturan yaşanılan mekanın coğrafi konumunun yanı sıra din, dil, tarih, ekonomi ve sosyal unsurların da etkisi vardır. Bu özelikler dünyanın değişik yerlerinde farklı kültür toplumları ve kültür bölgelerinin oluşumuna neden olur.[2]

Kültür; belirli bir yerde, belirli bir zamanda yaşayan insanların, yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. Bunlar sadece sanat, müzik edebiyat değil, günlük alışkanlıklar, giyim tarzı, yemek türleri, mesken mimarisi, tarla ve bahçelerin şekli, eğitim-öğretim yöntemleri, idare sistemleri, kültürü oluşturur. Kültürlerin ve toplumların mekansal farklılıkları Kültür coğrafyası tarafından incelenir.[3]

Kültür ocağı denen yerden doğan kültürün, hızlı ya da yavaş çevreye doğru yayılmasına kültürel yayılma denir. Yabancı bir kültürün bir kısmını benimsemeye kültür edinme, o kültürü tamamen benimseyip, o kültürden farkın kalmamasına asimilasyon denir. Bir kültürün hakim olduğu alan kültür alemidir. Her kültürün üzerinde diğer kültürlerin baskısı bulunur. Kültür coğrafyası bir kültür elemanının (fikir, alet, araç, teknik) kültür ocağından çevreye, dünyaya nasıl yayıldığını araştırır. Fikir ve nesnelerin yayılma süreci inceleme konusudur.[3]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b KARAKUZULU, Dr. Zerrin; ATNUR, Dr. Gülhan. "Giriş". Kültür Coğrafyası Açısından Bir İnceleme:Tortum, Çıldır ve Tödürge Gölleri. 14 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2014. 
  2. ^ SANDAL, Ersin Kaya (2008). "Giriş" (PDF). Sosyo-Ekonomik Temelli Kültür Coğrafyası Açısından Bir İnceleme:Adana Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi. 3 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Haziran 2014. 
  3. ^ a b ÖZGÜÇ, Prof. Dr. Nazmiye. "BÖLÜM 2: KÜLTÜR COĞRAFYASI". BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ, e‑Ders. auzef.net. 14 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2014.