Kontrat

birden fazla tarafça gönüllü olarak akdedilen yasal bir nesneye sahip anlaşma (açıkça yazılı veya sözlü olabilir)

Kontrat ya da Sözleşme, iki ya da daha fazla taraf arasında bir işi yapmak veya geri durmak üzere yapılmış, taraflar için yasal yükümlülük içeren bir anlaşmadır. Kontratın bozulması yasa tarafından tanınır ve buna karşı yaptırımlar uygulanabilir.

Kontrat, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan yasal bir anlaşmadır

Kontrat, örneğin bir evin satışında olduğu gibi genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak herhangi bir dükkandan mal ya da hizmet almakta olduğu gibi kontratlar sözlü de yapılır ve uygulanır.

Hukukta bir kontratın oluşması için 5 şarta ihtiyaç vardır. Bunlar:

  • Anlaşmaya teklif ve anlaşmanın kabulü
  • Değerlendirme (mantığa uygunluğun taraflar tarafından incelenmesi)
  • Yasal bir ilişkiye girme amacı
  • Anlaşmaya girmeye muktedir olma
  • Anlaşma formaliteleri (yazı, şahıt, imza, kayıt vb.)

Kontratlar tek taraflı ya da karşılıklı olabilir. Çoğu kontrat karşılıklıdır. Bu tür kontratlarda taraflar birbirlerine karşı belli yükümlülükleri yerine getirme sözü verirler.

Tek taraflı kontratlarda ise sadece söz veren tek bir taraf vardır. Örnegin köpeğini kaybeden şahıs A bulunması halinde bulana belli miktarda para vereceğini taahhüt eder. Bu şekilde tek taraflı bir kontrat içine girmiş olur. Şayet köpek B şahsı tarafından bulunursa A şahsı vadedilen miktarı B'ye ödemek zorundadır. Buna karşın B şahsının köpeği bulmak gibi bir yükümlülüğü yoktur.