Doğa bilimleri

doğal dünyayı inceleyen bilim dalı

Doğa bilimleri, doğa olayları ile ilgilenen bilimlerdir. Konusu doğal gerçekliktir (realite). İnsan düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şey doğal gerçekliktir. Fizik başta olmak üzere, maddeyi inceleyen kimya, canlıyı inceleyen biyoloji, gök cisimlerini inceleyen gökbilim ve Yerküre'yi inceleyen yerbilim, doğa bilimlerinin temel alanlarıdır.

Doğa bilimleri, evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışır. Beş ana dalı vardır (soldan sağa): Kimya, Astronomi, Yerbilimleri, Fizik ve Biyoloji.

Bilimde, doğa bilimleri akılcı çalışma ya da yasaların doğal kurallarından oluşur. Terim, toplumsal bilimler ile bilimsel yöntemlerin insan davranışları üzerine uygulanması ve formal bilimler ile bilimsel yöntemlerle doğayı çalışan farklı yöntemleri kullanmasıyla ayrılır.

Michelson–Morley deneyi ışık geçiren bir eterin içinden ışığın yayılmayacağını kanıtlamak için düzenlenmişti. Bu 19. yüzyıl kavramının yerine daha sonra Albert Einstein'ın özel görelilik kuramı geçirildi.

Doğa bilimleri olgusaldır. Doğada her an varolabilen olaylar zincirlerini, olguları inceler. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini inceleyerek doğanın yasalarına ulaşır. Olgusallık, deney ve gözlem yolu ile ulaşılan yasaları yine deney ve gözlem ile doğrulamaktır.

Doğa bilimleri tümevarım yöntemini kullanır. Tek tek olaylardan ve olgulardan hareket edilerek genel doğa yasalarına ulaşılır.

Doğa bilimleri açıklayıcıdır. Amacı sadece anlamak değil, ayrıca açıklamaktır. Açıklama; bir olgu veya varlığı meydana getiren temel öğeleri, anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktır (kuram). Doğa bilimleri anladığı her gerçekliği tanım, yasa veya formül ile açıklamalıdır.

Kısa bakış değiştir

Doğa bilimlerini, Amerikan kimyager Gilbert Lewis ve Amerikan fizikçi kimyager Merle Randall,'ın 1923 yılında Termodinamik – ve Kimyasal Maddelerin Serbest Enerjisi' adlı ünlü yazılarıyla üç büyük dala ayırmışlardır:

Açıklama değiştir

Doğa bilimleri geliştirilmiş bilimlerin temelidir. Bununla beraber doğa ve geliştirilmiş bilimler, sosyal bilimleri ve insanlığı bir elde, teoloji ve sanatları diğer elde tutarak gelişmişlerdir. Matematik, istatistik ve bilgisayar bilimleri doğa bilimlerinden değildir, fakat doğa bilimleri olmadan temel hatlarını karşıyalabilirler.

Bu kullanımın yanında kelime daha eskilerde, günlük anlamıyla doğal tarihi karşılamak için kullanılmıştır. Bu anlamıyla, "doğa bilimleri" biyolojik bilimlerin yerine kullanılabilmiştir.

Doğa bilimleri değiştir

Dış bağlantılar değiştir