Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Bu alan, konjenital kalp kusurları, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve elektrofizyoloji’nin tıbbi teşhis ve tedavisini içerir. Tıbbın bu alanında uzmanlaşmış doktorlara dahiliye’nin bir uzmanlık alanı olan kardiyolog denir.

Kardiyoloji
İnsan kalbinin kan akışı. Kırmızı bölgeler oksijenli kan yollarını gösterirken maviler oksijensiz kan yollarını gösteriyor.
YapıKardiyovasküler sistem
Alt bölümleri
  • Girişimsel Kardiyoloji,
  • Klinik Kardiyak Elektrofizyoloji,
  • Kalp Yetmezliği ve Transplant Kardiyoloji,
  • Nükleer Kardiyoloji,
  • Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları,
  • Pediatrik Kardiyoloji,
  • Ekokardiyografi,
  • Kardiyovasküler Görüntüleme
Önemli hastalıklarKalp hastalıkları Ateroskleroz Kardiyomyopati Hipertansiyon
Önemli testlerElektrofizyoloji çalışması, kardiyak görüntüleme, EKG, Kan testi, Efor testi, Ekokardiyogram
MütehassısKardiyolog

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

Tabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde (KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıkları alanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye'deki bu tip hastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek ve Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.

Anatomi ve fizyoloji değiştir

Temel Anatomi (Kalbin yapısı)

Dolaşım sistemi (Vücudun kan desteği)

Pulmoner dolaşım (Kanın oksijenlenmesi)

Kalpte uyarı iletimi (Kalbin elektriksel sistemi)

Temel kalp fizyolojisi

Koroner dolaşım bozuklukları değiştir

Ani kardiyak ölüm ve tedavisi değiştir

Miyokard hastalıkları değiştir

Perikard hastalıkları değiştir

Kalp kapaklarının hastalıkları değiştir

Kalbin elektriksel sisteminin bozuklukları değiştir

Kalbin enflamasyon ve enfeksiyonları değiştir

Konjenital kalp hastalıkları değiştir

Kan damarlarının hastalıkları değiştir

Koroner arter hastalığında tıbbi müdahale işlemleri değiştir