Fallot tetralojisi

Fallot tetralojisi, doğumsal (konjenital) kalp anomalilerinden oluşan bir kardiyovasküler olgudur.[1][2][3]

Ventriküler septal defekt: Venöz ve arteriyel kanın birbirine karışması sonucu, bebeklerde/çocuklarda vücudun morarmasının (siyanoz) nedeni.

BulgularDüzenle

  1. İnterventriküler septal defekt
  2. Aorta kapağı interventriküler septal defektin hemen üzerinde ve sağa kaymış konumda (dekstrapozisyon)
  3. Pulmoner stenoz (pulmoner kapak ve A.pulmonalis darlığı)
  4. Sağ ventrikül hipertrofisi

KaynakçaDüzenle

  1. ^ van Praagh R. The first Stella van Praagh memorial lecture: The history and anatomy of tetralogy of Fallot. Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Pediatric Cardiac Surgery Annual, 12:19–38, 2009
  2. ^ Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  3. ^ Goljan EF. Rapid Review Pathology. 5th edt., Elsevier, Philadelphia, 2019