Hipertrofi

Trofi beslenmek demektir. Hiper ön eki fazla beslenmeyi takiben gelişmeyi anlatır. Çok kullanılan organ doğal olarak çok beslenecektir ve devamında da çok besine ihtiyaç duyacak demektir. Süreç bitince proteozomlar hücreyi fizyolojik haline d

Hipertrofi ya da irileşim, bir doku ya da organın hacminin, temel yapı taşları olan hücrelerindeki büyüme nedeniyle artmasıdır. Çoğunlukla hiperplazi ile karıştırılır ancak hiperplazi dokudaki hücrelerin büyüklüğünün değil sayılarının artması sonucu meydana gelen hacim artışıyken, hipertrofi sürecinde çoğunlukla hücre sayısında değişim olmaz. Hipertrofi ve hiperplazi her ne kadar tamamen farklı süreçler olsalar da kimi olgularda birlikte görülürler. Örneğin, hamilelik sırasında rahmin büyümesi bu iki sürecin beraber işlediği durumlardandır.[1][2][3]

Hipertrofi ve hiperplazi

Hipertrofi, hücrelere, daha çok çalışmaları ya da daha güçlü olmaları yönünde gelen uyarıların sonucunda beliren bir adaptasyon biçimidir. Uyarılardan etkilenen hücrelerin metabolizması artar, sitoplazmaları genişler ve organelleri çoğalır. Hipertrofik organ normale dönebilir (reversibldir). Etkilenen hücrelerin oluşturduğu doku ve organlar büyür.

Saf hipertrofi örneklerin çoğunda kas dokusunun etkilendiği izlenir:

  • Sporcuların iskelet kaslarında görülen hipertrofi,
  • Hipertansiyon hastalarında saptanan kalp hipertrofisi.

Fizyolojik hipertrofi değiştir

  • Sporculardaki iskelet ve kalp kası hipertrofisi (sporcu kalbi)[1][2]
  • Gebelikte uterusun büyümesi (hipertrofi ile birlikte hiperplazi de saptanır)[1][2]

Patolojik hipertrofi değiştir

Kalp hipertrofileri en önemli patolojik hipertrofi olgusudur. Nedenleri:[1][2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c d Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. D iş hekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981
  2. ^ a b c d Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  3. ^ Goljan EF. Rapid Review Pathology. 5th edt., Elsevier, Philadelphia, 2019