Hiperplazi ya da hipergenezis bir doku ya da organın büyüklüğünün hücrelerinin sayısındaki artış sebebiyle artmasıdır. Hücrelere, daha çok üretmeleri için aşırı çoğalmaları yönünde gelen uyarıların sonucunda beliren bir adaptasyon biçimidir. Uyarılardan etkilenen hücrelerin sayısı artar, bu hücrelerin oluşturduğu doku ve organlar büyür. Hiperplazi, DNA sentezi yapabilen (mitozla çoğalabilen) hücre türlerinde olanaklıdır. Hiperplazilerin büyük bölümü hormonal stimülasyonların sonucu gerçekleşir. Reversibl bir süreçtir; uyaranların kesilmesiyle birlikte hiperplazi de geriler, organ normale döner.[1][2][3][4]

Hipertrofi ve Hiperplazi

Çoğunlukla hipertrofi ile karıştırılır ancak hipertrofi hücrelerinin büyüklüğündeki artıştan kaynaklı doku büyümesiyken hiperplazi hücre sayısındaki artıştan kaynaklı doku büyümesidir. Örneğin gebe annelerin memelerindeki büyüme hiperplazi kökenlidir, atletlerin kaslarındaki aşırı gelişme ise hipertrofiye örnektir. Hipertrofi ve hiperplazi, atrofi karşıtı olgulardır.

Fizyolojik hiperplazi türleri[1][2][3] değiştir

  • Gebelikte ve laktasyon süresince güçlü östrojen stimülasyonu nedeniyle meme bezlerinde oluşan hiperplazi (laktasyon sonlanınca memeler normale döner)
  • Gebe uterusun büyümesi (hipertrofi ile birliktedir)

Patolojik hiperplazi türleri[1][2][3] değiştir

Kompanzasyon hiperplazisi türleri[2][3][4] değiştir

  • İnfeksiyonlarda bölgesel lenf düğümlerinin büyümesi
  • İnfeksiyonlarda kemik iliği myelositik seri hücrelerinin hiperplazisi
  • Kanamalı hastalıklarda artan eritropoietin etkisiyle kemik iliğinde oluşan normoblast (eritroblast) hiperplazisi
  • Mesane infeksiyonlarında mukozanın kalınlaşması


Kaynakça değiştir


  1. ^ a b c Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. Dişhekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981
  2. ^ a b c d Goldblum JR, McKenney JK, Lamps LW, Myers JL. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. 11th edt., Elsevier, Philadelphia, 2018
  3. ^ a b c d Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  4. ^ a b Goljan EF. Rapid Review Pathology. 5th edt., Elsevier, Philadelphia, 2019