Sternum

Sternum veya göğüs kemiği, sağ ve sol kaburga kemikleri arasında bulunan göğüs kafesi kemiği. İman tahtası olarak da bilinir. Yassı kemikler grubunda yer alır. Manibrum sterni, corpus sterni ve processus xiphoideus kısımlarından oluşur.