Endokardit

Tıbbi durum

Endokardit (bakteriyel endokardit; infektif endokardit), kalbin iç zarının (endokard) enfeksiyon hastalığıdır. Kalp kapaklarında ve endokard yüzeyinde mikrop kolonileri içeren gevrek ve dağılgan fibrin kümeleri (vejetasyonlar) oluşur. Mikroplar, endokarda genellikle bakteriyemi (bir infeksiyon odağındaki bakterilerin kan dolaşımına girmesidir) ya da sepsis sırasında ulaşırlar.[1][2][3] Sosyoekonomik sorunları olan toplumlarda görece sıktır.[4]

Kan kültürü negatif çıkan bir endokardit vakasının mikroskobik görünümü

Endokarditler etkenleriDeğiştir

Genellikle bakteri kökenli infeksiyon hastalığı olarak ortaya çıkarlar.[1][2][3]

Risk faktörleri [1][2][3][4]Değiştir

Yardımcı faktörlerDeğiştir

Akut Bakteriyel EndokarditDeğiştir

Önceden normal olan kalp kapaklarına virülansı çok yüksek bir bakterinin oturması sonucudur. Hızlı ve yıkıcı bir klinik gidiş gösterir. Hastaların ½’si birkaç gün/hafta içinde yitirilir. Madde bağımlıları ve damar içi katater uygulananlar büyük risk taşırlar. İnvazif kapak lezyonları nedeniyle kalp kapakları parçalanır (nekrotizan, ülseratif, destrüktif yangı).[1][2][3]

Subakut Bakteriyel EndokarditDeğiştir

Bir bakteriyemi sırasında, önceden deforme olan kalp kapaklarına virülansı düşük bir bakterinin oturması sonucudur. Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis ve Escherichia coli en sık rastlanan etkenlerdir. Sessizce başlar ve yavaş gelişir. Erken tanı ve tedavi başarılı sonuçlar verir. Hastada önemli bir klinik bulgu saptanmaz. Kan dolaşımına giren bakterilerin başlıca kaynakları bağırsak kökenli infeksiyonlar, ağız boşluğu infeksiyonları ve önemsiz yara infeksiyonlarıdır. Madde bağımlılığı ( eroin, vb injeksiyonlar), diş çekimi ya da cerrahi girişimler önemli risk faktörleridir. Kalp kapaklarında yıkım azdır, bazıları katılaşmış (organize olmuş) fibrin kümeleri oluşur.[1][2][3]

Komplikasyonlar [1][2][3][4]Değiştir

Kardiyovasküler komplikasyonlarDeğiştir

  • Kapaklarda darlık ve yetmezlik
  • Myokard abseleri
  • İrinli (süpüratif) perikardit
  • Embolizm (beyin abseleri, meninjit, dalak abseleri, akciğer abseleri, pnömoni, renal abseler, infarksiyon)

Renal komplikasyonlarDeğiştir

Septik embolizmDeğiştir

  • Metastatik abseler (beyin abseleri, meninjit, dalak abseleri, akciğer abseleri, pnömoni, böbrek abseleri)

TedaviDeğiştir


Dış bağlantılarDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b c d e f Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  2. ^ a b c d e f Goljan EF. Rapid Review Pathology. 5th edt., Elsevier, Philadelphia, 2019
  3. ^ a b c d e f Lilly LS. Pathophysiology of heart disease, 5th edition, Harvard Medical School, Wolters, Baltimore, 2011
  4. ^ a b c Njuguna B, Gardner A, Karwa R, Delahaye F. Infective Endocarditis in Low- and Middle-Income Countries. Cardiology Clinics. 35 (1): 153–163, 2017