Kinesiyoloji

insan hareketleri üzerine çalışan bilim dalı

Kinesiyoloji, insan hareketleri üzerine çalışan bilim dalıdır. Latincede hareket anlamına gelen "kinesis" ve çalışma ya da bilim anlamına gelen "logia" kelimelerinden türemiş olan kinesiyoloji, insan kinetiği olarak da adlandırılır.

KaynakçaDüzenle

  • Grüber, Isa (2013). "Bilinçaltını Açan Anahtar: Kinesiyoloji". Kuraldışı yay. Çev. Dilek Kökter. ISBN 978-975-275-226-9