Geleneksel tıp

Geleneksel inanışlara dayanan tıbbi sistem

Geleneksel tıp terimi kanıta ve bilimsel metotlarla yapılan araştırma ve ölçüm yöntemlerinin kullanıldığı modern tıp döneminden önce, farklı toplumlarda usta-çırak ilişkisi gibi ampirik bilgiye dayalı olarak geliştirilmiş tıbbi sistemlere işaret etmekte kullanılır.

Dünya Sağlık Örgütü geleneksel tıbbı; hastalıkları teşhis ve tedavi veya sağlığı korumaya yönelik bitki, hayvan ve mineral temelli sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları, ruhsal terapiler, el kullanılarak yapılan teknikler, egzersizler bütünü olarak tanımlar.

Geleneksel tıp 21. yüzyılın başından beri Dünya sağlık Örgütünün gündeminde de yer almaktadır. 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen DSÖ Geleneksel Tıp Stratejisi buna örnek olarak gösterilebilir. 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü himayesinde Pekin’de düzenlen Geleneksel Tıp Kongresinin ardından geleneksel tıbbın güvenli ve etkili kullanımını teşvik eden “Pekin Deklarasyonu” yayımlandı. Deklarasyonda DSÖ, geleneksel tıp hakkında ulusal politika oluşturulması, geleneksel ve bitkisel ilaçlarla ilgili ulusal mevzuat geliştirilmesi, geleneksel tıbbın temel sağlık hizmetleri kapsamında ele alınması ve geleneksel tıp uygulamaları için ulusal düzenlemelerle bu alanlarda araştırmaların yapılması için, üye ülkeleri iş birliği yapmaya çağırmaktadır. Hemen ardından 2009 yılında gerçekleştirilen 62. Dünya Sağlık Asamblesinde bu deklarasyonu esas alan bir tüzük kabul edilmiştir.[1]

Günümüzde geleneksel tıp metotlarının uygulanması ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda nesnel ve ölçüme dayalı verilerin ortaya konulmadan bilimsel argümanlarla sunulması bilimsel istismar (sözdebilim) olarak değerlendirilir.

Geleneksel tıp sistemleri

Dünya Sağlık Örgütü Geleneksel Tıp ile Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp arasındaki ayrımı belirtmek için TM (Traditional Medicine) ve CAM (Complementary and Alternative Medicine) kısaltmalarını kullanmaktadır.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Prof. Dr. Sabahattin Aydın (2012). "DSÖ ve Gelenekten Küresele Tıbbın Alternatif Serüveni" (PDF), 22. Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA). Erişim tarihi: 15 Eylül 2023. 

Dış bağlantılar

değiştir